ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទ្វារសមុទ្រមលក្កា"

+map
(រ៉ូបូ បន្ថែម: war:Estrecho han Malacca)
(+map)
[[ឯកសារ:Straits_of_Malacca.png|thumb|right|250px|ផែន​ទី​ទី​តាំង​ច្រក​មលក្កា]]
[[File:Map of the Strait of Malacca-de.jpg|thumb|250px]]
 
'''ច្រកមលក្កា''' (ឬ ម៉ាឡាកា) (Strait of Malacca) ជាច្រកសមុទ្រតូចចង្អៀតមួយដែលខណ្ឌចែក[[ឧបទ្វីបមឡាយូ]] ជាមួយ[[កោះស៊ូម៉ាត្រា]]។ វាមានប្រវែង ៨០៥ គ.ម និងមានទទឹងមធ្យម ២,៨ គ.ម។
 

កំណែប្រែ