ផល្លី

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ទំព័រថ្មី៖ {{ស្វាគមន៏}} --~~~~)
 
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ នាក់ ផល្លី ជាសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនៃសាលាបច្ចេកទេស[[ដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ]]
{{ស្វាគមន៏}}
 
--<small>[[អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24|Albeiror24]] - [[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24|ខ្មែរ]] - [[:en:User talk:Albeiror24|English]] - [[:it:Discussioni utente:Albeiror24|Italiano]] - [[:es:Usuario Discusión:Albeiror24|Español]]</small> ម៉ោង០៧:៥០ ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សាលារៀន]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ដុនបូស្កូ]]
៦៥

កំណែប្រែ