ផល្លី

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ នាក់ ផល្លី ជាសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនៃសាលាបច្ចេកទេស[[ដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ]]
[[ឯកសារ:ផល្លី.jpg|right|thumb|200px|<center>និស្សិតទំនាក់ទំនងសង្គមនាក់ ផល្លី</center>]]
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សាលារៀន]]
៦៥

កំណែប្រែ