ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទីផ្សារអ៊ីធើណែត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ទំព័រថ្មី៖ '''ទីផ្សារអ៊ីធើណែត'''​​​​ គឺជាផលិតផលនៅលើទីផ្សារ​​ ឬក៏ ជាសេវ៉ា...)
 
'''ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត'''​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែតគឺសំដៅទៅលើការលក់តាមអ៊ីនតឺណែត, តាមវែបសាយ, តាមអនលាញ តាមម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ, ឬក៏តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ហើយគឺជាការលក់នៃផលិតផលជាច្រើន ឬសេវ៉ាកម្ម​ នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែត។
'''ទីផ្សារអ៊ីធើណែត'''​​​​ គឺជាផលិតផលនៅលើទីផ្សារ​​ ឬក៏ ជាសេវ៉ាកម្ម ដែលធ្វើទីផ្សារ​ ឬ​លក់តាមរយះអ៊ីនធើណែត។
 
ប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែតបាននាំនូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោក។ អន្តរកម្ម​ ធម្មជាតិនៃផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតជាចំណែកមួយដែលផ្តល់នូវចម្លើយភ្លាមៗ នោះគឺមាន​គុណភាព​ជាមធ្យមដែលមានតែមួយគត់។ ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថាជារយៈពេល​ដ៏​ សំខាន់ពីព្រោះវាគឺមិនគ្រាន់តែផ្លោតទៅលើផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែត អ៊ីម៉ែល ហើយនិងប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្ជាប់ដោយឥតប្រើខ្សែនោះទេ ប៉ុន្តែវារាប់បញ្ជូលទាំងការ​គ្រប់គ្រង់ទិន្នន័យ​អតិថិជនដ៏ទំនើប ហើយនិងការគ្រប់គ្រង់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង់អតិថិជនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។
 
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតជាប់ទាក់ទង់គ្នាដោយការបង្កើត ហើយនិងបច្ចេកទេសមានទ្រង់ទ្រាយ​លក្ខណៈជាអ៊ីនតឺណែត រួមមានៈ ការកែច្នៃ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការចែកចាយ និងការលក់។
 
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតក៏សំដៅទៅលើទីកន្លែងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើទៅតាមជំហ៊ានផ្សេងៗគ្នានៃរយៈវេលាចំពោះកិច្ចសន្យារបស់អតិថិជនតាមរយៈ តាមម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវលើអ៊ីនតឺណែត,​ តាម​ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវដែលសុក្រឹតត្រឹមត្រូវ ដូចជាការចូលរួមជួយចំពោះវែបសាយ អ៊ីម៉ែលផ្នែកទីផ្សារ និងតាមការធ្វើទៅលើវែបសាយ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ការសែតញ៉ូយ៉កតែម​បានកំពុងធ្វើការជាមួយ​ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារលើអ៊ីនតឺណែត ហើយបានបោះពុម្ភផ្សាយនូវការវាយតម្លៃដំបូងមួយ​ ដើម្បីកម្រិតចំនួនទិន្នន័យអ្នកប្រើបា្រស់ត្រូវបានប្រមួលដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនតឺណែតដ៏ធំមួយ។ ការប្រមាណនៃប្រភេទទាំងបួននៃការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើវែបសាយនៅក្នុងការបន្ថែមទៅលើការស្នើសុំនៃការបម្រើចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលក់ ហើយអ្នកបង្កើត​បាន​ បង្ហាញសក្តានុពលសំរាប់ប្រមួលទិន្នន័យចាប់ពី២៥០០ដង់ឡើងទៅនៅ​លើទិន្នន័យធម្មតា ​សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងមួយខែ។
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ៊ីធើណែត]] [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទីផ្សារ]] [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សេដ្ឋកិច្ច]]
១២៣

កំណែប្រែ