ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទីផ្សារអ៊ីធើណែត"

អ៊ិនធឺណិត
(អ៊ិនធឺណិត)
{{ទីផ្សារអ៊ីធើណែត}}
 
'''ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត'''​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាម​ [[អ៊ីនធើណែតអ៊ិនធឺណិត]] គឺសំដៅទៅលើការលក់តាម អ៊ីនធើណែត, តាម [[វែបសាយ]], តាម [[អនលាញ]] តាម [[ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ]], ឬក៏តាម [[ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា]] ហើយ គឺជា ការលក់នៃ ផលិតផលជាច្រើន ឬ [[សេវ៉ាកម្ម]]​ នៅលើ [[ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត]]។
ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត បាននាំនូវ [[ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ]] ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅលើ ពិភពលោក។ អន្តរកម្ម​ ធម្មជាតិ នៃផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត ជាចំណែកមួយ​ ដែលផ្តល់នូវ ចម្លើយ ភ្លាមៗ នោះគឺមាន​ គុណភាព​ ជាមធ្យម ដែលមានតែមួយគត់។ [[ផ្នែកទីផ្សារ]] តាមអ៊ីនធើណែត ពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថាជារយៈពេល​ដ៏​ សំខាន់ ពីព្រោះវាគឺ មិនគ្រាន់តែផ្លោត ទៅលើ ផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនតឺណែត [[អ៊ីម៉ែល]] ហើយនិង ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ផ្ជាប់ដោយឥត ប្រើខ្សែ នោះទេ ប៉ុន្តែ វារាប់បញ្ជូលទាំង ការ​[[គ្រប់គ្រង់]] ទិន្នន័យ​ អតិថិជន ដ៏ទំនើប ហើយនិង ការគ្រប់គ្រង់ ប្រព័ន្ធ [[ទំនាក់ទំនង់]] អតិថិជនតាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។
 
១២៨០

កំណែប្រែ