ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទីផ្សារអ៊ីធើណែត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត}}
 
'''ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត'''​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាម​ [[អ៊ិនធឺណិតអ៊ីនធឺណិត]] គឺសំដៅទៅលើការលក់តាម អ៊ីនធើណែត, តាម [[វែបសាយ]], តាម [[អនលាញ]] តាម [[ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ]], ឬក៏តាម [[ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា]] ហើយ គឺជា ការលក់នៃ ផលិតផលជាច្រើន ឬ [[សេវ៉ាកម្ម]]​ នៅលើ [[ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត]]។
ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត បាននាំនូវ [[ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ]] ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅលើ ពិភពលោក។ អន្តរកម្ម​ ធម្មជាតិ នៃផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត ជាចំណែកមួយ​ ដែលផ្តល់នូវ ចម្លើយ ភ្លាមៗ នោះគឺមាន​ គុណភាព​ ជាមធ្យម ដែលមានតែមួយគត់។ [[ផ្នែកទីផ្សារ]] តាមអ៊ីនធើណែត ពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថាជារយៈពេល​ដ៏​ពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថា ជារយៈពេល​ដ៏​ សំខាន់ ពីព្រោះវាគឺ មិនគ្រាន់តែផ្លោត ទៅលើ ផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនតឺណែតតាមអ៊ីនធើណែត [[អ៊ីម៉ែល]] ហើយនិង ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ផ្ជាប់ដោយឥត ប្រើខ្សែ នោះទេ ប៉ុន្តែ វារាប់បញ្ជូលទាំង ការ​[[គ្រប់គ្រង់]] ទិន្នន័យ​ អតិថិជន ដ៏ទំនើប ហើយនិង ការគ្រប់គ្រង់ ប្រព័ន្ធ [[ទំនាក់ទំនង់]] អតិថិជនតាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។
 
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ជាប់ទាក់ទង់គ្នាដោយ ការបង្កើត ហើយនិង បច្ចេកទេស មានទ្រង់ទ្រាយ​ លក្ខណៈជាអ៊ីនតឺណែតលក្ខណៈជាអ៊ីនធើណែត រួមមានដូចជា [[ការកែច្នៃ]] [[ការអភិវឌ្ឍន៍]] [[ការចែកចាយ]] និង [[ការលក់]]។
 
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ក៏សំដៅទៅលើទីកន្លែងដែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ធ្វើទៅតាម ជំហ៊ាន ផ្សេងៗគ្នា នៃរយៈវេលាចំពោះការសន្យារបស់អតិថិជន តាមរយៈ តាម ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ លើអ៊ីនតឺណែតលើអ៊ីនធើណែត,​ តាម​ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ ដែលសុក្រឹតត្រឹមត្រូវ ដូចជាការចូលរួមជួយចំពោះ [[វែបសាយ]] [[អ៊ីម៉ែល]]​ ផ្នែកទីផ្សារ និង តាមការធ្វើទៅលើវែបសាយ។ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ [[ការសែតញ៉ូយ៉កតែម]] ​បានកំពុងធ្វើការជាមួយ​ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារលើអ៊ីនតឺណែតទីផ្សារលើអ៊ីនធើណែត ហើយបាន បោះពុម្ភផ្សាយ នូវ ការវាយតម្លៃដំបូងមួយ​ ដើម្បីកម្រិត ចំនួនទិន្នន័យ អ្នកប្រើបា្រស់ត្រូវបានតាមការប្រមូលផ្តុំដោយ ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនតឺណែតអ៊ីនធើណែត ដ៏ធំមួយ។
 
ការប្រមាណប្រភេទ ទាំងបួន នៃការធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ដែលធ្វើ [[វែបសាយ]] នៅក្នុងការ បន្ថែមទៅលើការ ស្នើសុំ នៃការបម្រើ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលក់ ហើយ អ្នកបង្កើត​បាន​ បង្ហាញ សក្តានុពល សំរាប់ប្រមូលទិន្នន័យ ចាប់ពី ២៥០០ដង់ឡើងទៅនៅ​ លើទិន្នន័យ ធម្មតា ​សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងមួយខែ។<ref>Story, Louise and comScore (March 10, 2008). "They Know More Than You Think" (JPEG). http://www.nytimes.com/imagepages/2008/03/10/technology/20080310_PRIVACY_GRAPHIC.html. in Story, Louise (March 10, 2008). "To Aim Ads, Web Is Keeping Closer Eye on You". The New York Times (The New York Times Company). http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10privacy.html. Retrieved 2008-03-09.</ref>
៦៥

កំណែប្រែ