ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{ទីផ្សារអ៊ីធើណែត}}
{{ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត}}
 
'''តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍''', ជារឿយៗសង្ខេបទៅលើ '''ស៊ីភីអាយ''' រឺ '''ស៊ីភីអឹម''' សំរាប់ [[តំលៃទៅលើការចាប់អារម្មណ៍]] វាគឺជាពាក្យមួយដែលជារឿយៗ ត្រូវបានគេប្រើក្នុង [[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើអ៊ីនធើណែត]] ហើយទីផ្សារទាក់ទងទៅជាមួយនឹង [[បណ្តាញអ៊ីនធើណែត]] ។ វាត្រូវបានប្រើសំរាប់កំនត់តំលៃ និង​ តំលៃដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូល ដោយបិទ​បាំងភ្នែក នៅក្នុង [[ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត]] ។ វិធីបញ្ចុះបញ្ចូលនេះត្រូវបានគេប្រើទៅលើ [[ក្បាលទំព័រវេបសាយ]] ដាក់អក្សរអោយ​ លីង​ (ចុចចូល) ក្នុង [[អ៊ីម៉ែលស្ព៉ាម]] និង [[រើសយកអ៊ីម៉ែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម]] ទោះបីជា រើសយកអ៊ីម៉ែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយ ក៏មានការត្រួតពិនិត្យទៅលើ​តំលៃក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ការចាប់អារម្មណ៍ផ្សាយ​ ពាណិជ្ជកម្មនៅលើ [[អ៊ីនធើណែត]] វាគឺជាចំនុចទោលមួយដែលលេចឡើងនៅលើ ទំព័រវេបសាយ ។
* [[តំលៃលើការចូល|ស៊ីភីស៊ី]] តំលៃលើការចូល
១១១

កំណែប្រែ