ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ខែតុលា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(រ៉ូបូ បន្ថែម: bar:Oktoba)
ខែតុលាជាខែទី ១០នៃឆ្នាំ គិតតាមប្រតីទិនសុរិយគតិ នៅបន្ទាប់ពី [[ខែកញ្ញា]] និងនៅពីមុខ[[ខែវិច្ឆិកា]]។​ ខែនេះមានចំនួន៣១​ ថ្ងៃ ដែលជាខែមួយស្ថិតនៅរដូវ​វស្សា ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន។
 
{{ខ្លី}}
៦៥

កំណែប្រែ