ផល្លី

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ នាក់ ផល្លី ជាសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនៃ[[សាលាដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ]]​ ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរស់នៅ [[សមុទ្ររាម]]​ [[ក្រុងព្រះសីហនុ]]​។​
ឪពុកឈ្មោះ [[សោម​ សាម៉ន]] មុខរបរសាម៉នមុខរបរ [[កងទ័ពជើងទឹក]]
ម្តាយឈ្មោះ [[កៅ សារឿន]] មុខរបរ មេផ្ទះ
និង មានបងប្អូន បីនាក់ពីរនាក់ ប្រុសពីរ ស្រីមួយ ខ្ញុំជាកូនទីពីរ។ ខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១០ នៃផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម ជំនាន់ទីពីរ។
 
 
៦៥

កំណែប្រែ