ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រាសាទបេងមាលា"

រ៉ូបូ បន្ថែម: de:Beng Mealea
(ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើន និយមហៅថា៖ ប្រាសាទបឹងមាលា តែឈ្មោះពិតប្រដករបស់ប្រាសាទនេះ គឺ បេងមាលា)
(រ៉ូបូ បន្ថែម: de:Beng Mealea)
[[ចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម:ខេត្តសៀមរាប]]
 
[[de:Beng Mealea]]
[[en:Beng Mealea]]
[[it:Beng Mealea]]
២៧១៩

កំណែប្រែ