ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កូរ៉េខាងត្បូង"

+ ''' '''
(Fix)
(+ ''' ''')
| [[.kr]]
|}
{{spaces|5}}'''សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ''' (Republic of Korea) ឬ '''កូរ៉េខាងត្បូង''' (South Korea) ជាប្រទេសស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ា មានផ្ទៃដីលាតសន្ធឹងភាគខាងត្បូងលើឧបទ្វីបកូរ៉េ ដោយមានព្រំដែនខាងជើងជាប់នឹងប្រទេស[[កូរ៉េខាងជើង]] និង មានប្រទេស[[ជប៉ុន]]នៅភាគអាគ្នេយ៍ខ័ណ្ឌចែកដោយសមុទ្រជប៉ុន និង ជ្រោយឧបទ្វីបកូរ៉េ។
 
{{spaces|5}}ក្នុង[[ភាសាកូរ៉េ]] ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានឈ្មោះហៅថា "ដេហាន់ ម៉ិនគុក" (អក្សរហាន់គឹលៈ 대한민국 អក្សរហាន់ចាៈ 大韓民國) ហៅខ្លីៗថា ហាន់គុក (한국) សំដៅលើជនជាតិ “ហាន់” ឬ [[ជនជាតិកូរ៉េ]] ពេលខ្លះប្រើពាក្យថា “ម៉ាន់ហាន់” (남한) សំដៅលើជនជាតិ “ហាន់ភាគខាងត្បូង” ចំនែកជនជាតិ[[កូរ៉េខាងជើង]]តែងតែហៅប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងថា ណាំឆូសន (남조선) ដែលមានន័យថា “ឆូសនខាងត្បូង”។
២៨

កំណែប្រែ