ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សមុទ្រជប៉ុន"

For NPOV. (Maybe..?)
(Fix)
(For NPOV. (Maybe..?))
| អនុតំបន់ទឹក =
}}
'''សមុទ្រជប៉ុន'''(日本海) ឬ '''សមុទ្រខាងកើត'''(동해, 東海) ជា[[សមុទ្រស្ទើរបិទ]]នៅ[[មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក]]ខាងលិច។ វាហ៊ុមព័ទ្ឋដោយប្រទេស[[ជប៉ុន]] កូរ៉េទាំង២និង[[រុស្ស៊ី]]។ សមុទ្រនេះត្រូវបានកូរ៉េទាំង២ហៅថាជាសមុទ្រខាងកើត។ ដូចគ្នានឹង[[សមុទ្រមេឌីទែររ៉ានេ]]ដែរ សមុទ្រជប៉ុនស្ទើរតែគ្មានបាតុភូតជំនោរនិងលំនាច ដោយសារស្ថានភាពស្ទើរបិទរបស់វា។
 
== ភូមិវិទ្យា ==
២៨

កំណែប្រែ