ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ស្ថានទូតខ្មែរ"

** Thank you for quick answer. :) Umm, maybe.. [[:en:Template:Flagcountry|this]]? And What is name "East Sea"(→ [[សមុទ្រជប៉ុន|Sea of Japan]]) in Khmer language?(Translation) Thank you. :) --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Idh0854|Idh0854]] ម៉ោង១០:៥០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
*** No prob. You're welcome! Sea of Japan = [[សមុទ្រជប៉ុន]] & East Sea = [[សមុទ្រខាងកើត]]។ The 2 countries' Templates - Done too. Pls click on the links above - both work! ^^--[[អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ|វ័ណថារិទ្ធ]] ម៉ោង១២:៣៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
**** Thank you so much! :) --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Idh0854|Idh0854]] ម៉ោង០៧:១៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
 
 
[[Category:វិគីភីឌា]]
២៨

កំណែប្រែ