ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កូរ៉េខាងត្បូង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Fix)
 
== '''ប្រវត្តិសាស្ត្រ''' ==
 
[[File:Korea-Boseong-Green.tea-09.jpg|thumb|180px|left|]]
[[File:Bifyu 3.jpg|thumb|left|180px|Bulguksa]]
[[File:Haeundae 2008.png|thumb|left|180px|Busan]]
[[File:Incheon International Airpot (interesting architecture).jpg|thumb|left|180px|]]
[[File:I'Park and Zenith skyscrapers in Haeundae, Busan, South Korea.jpg|thumb|left|180px|Busan]]
 
 
{{spaces|5}}ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ[[កូរ៉េ]] ត្រូវបានបែងចែកជាបីអាណាចក្រ គឺ អាណាចក្រកូឃូរ្យ៉ អាណាចក្រភែកចេ និង អាណាចក្រភិលឡា។អាណាចក្រទាំង 3 នេះ គ្រប់គ្រងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេស[[ចិន]]។ចាប់តាំងពី ស.វ. ទី 1 មុន គ.ស. រហូតដល់ ស.វ. ទី 7 ក្នុងកំឡុងពេលមួយ ស.វ. មុន គ.ស. ឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលនិងតំបន់មួយចំនួនធំនៃប្រទេស[[ចិន]]ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រទាំងបី។
១៨

កំណែប្រែ