ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រមង៉ុយ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
!style="background: #dd9805;" colspan="3"|'''ក្រមង៉ុយ'''
|- style="text-align:center;"
|colspan="3"|[[រូបភាពឯកសារ:ភិរម្យ​ភាសា​អ៊ូ​ហៅ​ង៉ុយ.jpg|250px|ក្រមង៉ុយ]]
|- style="text-align:center;"
!style="background: #dd9805;" colspan="3"|ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន
២៨៧៧៣

កំណែប្រែ