ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ស៊ីតថល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''ស៊ីតថល''' (អង់គ្លេស:Seattle, អក្សរអន្តរជាតិ:siːˈætəl) គឺជា[[បញ្ជីទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអត្រាប្រជាជន|ទីក្រុងដ៏សំខាន់]] នៅភាគខាងជើងបំផុតក្នុង[[សហរដ្ឋជាប់គ្នា]] និងជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅទិសពាយព្យប៉ាស៊ីភ្វិក និងរដ្ឋ[[វ៉ាស៊ីនតោន (រដ្ឋស.រ.អា)|វ៉ាស៊ីនតោន]] ។ វា គឺជា[[កំពង់ផែសមុទ្រ]]ដ៏សំខាន់មួយបានតាំងនៅ លើ[[បួរដី]]ដ៏ចង្អៀតមួយរវាង [[ផាខ់ហ្គិត សោនដ៍]] និង(ដៃនៃ[[មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីភ្វិក]])មួយហើយ និង[[បឹងវ៉ាស៊ីនតោន]]ប្រហែល{{convert|114|mi}} ភាគខាងត្បូងនៃ[[ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក-កាណាដា]]ហើយវាត្រូវបានឲឈ្មោះតាម [[មេកន្ទ្រាញ ស៊ីតថល|មេកន្ទ្រាញ សៀលថ៍ ''ស៊ីតថល'']] នៃ[[ជនជាតិដើមអាមេរិកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក|កុលសម្ព័ន្ធដើម]][[កុលសម្ព័ន្ធឌូវែមមីស្ឆ|ឌូវែមមីស្ឆ]] និង[[ស៊ូឃ្វែមមីស្ឆ]] ។ ស៊ីតថលគឺជាមជ្ឈមណ្ឌល នៃ[[តំបន់ទីរួមក្រុងស៊ីតថល|តំបន់ស្ថិតិទីរួមក្រុងស៊ីតថល-តាខូម៉ា-ប៊ីឡេវ្យូ]]--[[តារាងនៃតំបន់ស្ថិតិទីរួមក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិក|តំបន់ទីរួមក្រុងដ៏ធំបំផុតទី១៥ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក]]ហើយធំបំផុតក្នុង[[សហរដ្ឋអាមេរិកភាគពាយព្យ]] ។<ref name=metro_population_ranking>{{cite web |url=http://www.census.gov/popest/metro/tables/2008/CBSA-EST2008-05.csv |title=Estimates of Population Change for Metropolitan Statistical Areas and Rankings: July 1, 2007 to July 1, 2008 (CBSA-EST2008-05) |accessdate=2009-07-12 |publisher=United States Census Bureau, Population Division |format=CSV}}</ref> ស៊ីតថលគឺជា [[ទីរួមស្រុក]] នៃ[[ស្រុកឃីង, វ៉ាស៊ីនតោន|ស្រុកឃីង]] ហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ វប្បធ៌ម និងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយក្នុងតំបន់ ។ ជំរឿនឆ្នាំ២០១០បានបង្ហាញថាស៊ីតថលជាផ្ទះ នៃអ្នកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍៦០៨,៦៦០ខាង ក្នុង[[តំបន់ទីរួមស្រុក]] ភាគខ្លះនៃអ្នកស្រុក៣.៤លាននាក់ ។T<ref name="City of Seattle Department of Planning and Development">{{cite web| url=http://www.seattle.gov/dpd/Research/Population_Demographics/Overview/default.asp | title=Seattle's Population and Demographics | publisher=City of Seattle | date=23 February 2011 | author=City of Seattle | accessdate=5 March 2011}}</ref> The [[Port of Seattleកំពង់ផែស៊ីតថល]], which also operatesផងដែរ ក៏ធ្វើជា[[Seattle–Tacoma International Airportព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិស៊ីតថល-តាកូម៉ា]], is a major gateway for trade with Asia and cruises to Alaska, and is the 8th largest port in the United Statesគឺជាច្រកពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាស៊ី inនិងដំណើរកំសាន្តទៅអាឡាស្កា termsហើយក៏ជាកំពង់ផែដ៏ធំបំផុតទី៨ ofក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក containerក្នុងការផ្ទុកចំណុះហិបទំនិញបានច្រើន capacity.<ref>{{cite web|url=http://www.portseattle.org/seaport/statistics/| title=Seaport Statistics |publisher=portseattle.org|accessdate=23 February 2011}}</ref>
==ឯកសារយោង==
{{Reflist}}
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ