ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Unreferenced"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ <!--{{Unreferenced}} begin-->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{<includeonly>subst:</includeonly>NAMESPACE}}|<includeonly>[[Category:...)
 
| type = content
| image = [[Image:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = This {{{1|articleអត្ថបទ}}} នេះ'''does not គ្មាន[[Wikipedia:Citing sources|citeហេតុផលសំអាង]] any [[Wikipedia:Verifiability|referencesឯកសារយោង orរឺ sourcesប្រភព]]ណាមួយ'''.<br /><small>Please help សូមជួយ[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} improve this articleធ្វើឲអត្ថបទនេះប្រសើរឡើង] by adding citations to ដោយបន្ថែមការអះអាងពី[[Wikipedia:Identifying reliable sources|reliable sourcesប្រភពដែលអាចទទួលយកបាន]]. Unsourced material may be ឯកសារដើមមិនច្បាស់លាស់ប្រហែលជាត្រូវបាន[[Template:Citation needed|challengedផ្ទៀងផ្ទាត់]] and និងត្រូវ[[Wikipedia:Verifiability#Burden of evidence|removedដកចេញ]]. {{#if:{{{date|}}}|''({{{date}}})''</small>}}
}}{{#ifeq:{{{1}}}|section|{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}|{{DMCA|Articles lacking sources|from|{{{date|}}}|All articles lacking sources}}}}<!--{{Unreferenced}} end--><noinclude>
 
២៨៧០៦

កំណែប្រែ