ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Unreferenced"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| image = [[Image:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = {{{1|អត្ថបទ}}}នេះ'''គ្មាន[[Wikipedia:Citing sources|ហេតុផលសំអាង]] [[Wikipedia:Verifiability|ឯកសារយោង រឺ ប្រភព]]ណាមួយ''' ។<br /><small>សូមជួយ[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}}ធ្វើឲអត្ថបទនេះប្រសើរឡើង]ដោយបន្ថែមការអះអាងពី[[Wikipedia:Identifying reliable sources|ប្រភពដែលអាចទទួលយកបាន]] ។ ឯកសារដើមមិនច្បាស់លាស់ប្រហែលជាត្រូវបាន[[Template:Citation needed|ផ្ទៀងផ្ទាត់]] និងត្រូវ[[Wikipedia:Verifiability#Burden of evidence|ដកចេញ]] ។ {{#if:{{{date|}}}|''({{{date}}})''</small>}}
}}{{#ifeq:{{{1}}}|section|{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}|{{DMCA|Articles lacking sourcesអត្ថបទខ្វះប្រភព|fromពី|{{{date|}}}|All articles lacking sourcesអត្ថបទទាំងអស់ខ្វះប្រភព}}}}<!--{{Unreferenced}} end--><noinclude>
 
{{Documentation}}
២៨៧០៦

កំណែប្រែ