ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រព័ន្ធទូរ​ស័ព្ទ​នៅ​កម្ពុជា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
<ref>ដកស្រង់ពីសៀវភៅទំព័រលឿង</ref>នៅប្រទេស​កម្ពុ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ទូរ​ស័ព្ទ​មានពីរ​ប្រព័ន្ធ​តែប៉ុណ្ណោះគឺ៖នៅប្រទេស[[​កម្ពុ​ជា​]]ប្រព័ន្ធ​[[ទូរ​ស័ព្ទ​]]មានពីរ​ប្រព័ន្ធ​តែប៉ុណ្ណោះគឺ៖
 
==ទូរស័ព្ទដៃ==
===លេខកូដតំបន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា===
* កម្ពុជា '''855'''
* [[ភ្នំពេញ]] '''023'''
* សៀមរាប '''063'''
* បាត់ដំបង '''053'''
១១៤

កំណែប្រែ