ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Organization infoboxes"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
{{Navbox
|name = Organization infoboxes
|title = '''[[Wikipedia:Template messages|ទំព័រគំរូវិគីភីឌា]]''': [[Organization]] [[Template:Infobox|ប្រអប់ព័ត៌មាន]] អំពីអង្គភាពអំពី[[អង្គភាព|អង្គភាព (ស្ថាប័ន-អង្គការ)]]
|image = [[File:Infobox FF.gif|117px]]
|imagestyle = width:5em;