ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាបារាំង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(r2.5.5) (រ៉ូបូ កែសំរួល: mhr:Француз йылме)
|}
ភាសាបារាំងជាភាសារ៉ូមម៉ាំងមួយ ដែលត្រូ វបាននិយាយជាលើកដំបូង ដោយមនុស្សប្រហែល ១៣៦
លាននាក់នៅជុំ​វិញពិភពលោក ។
លាននាក់នៅជំវិញពិភពលោក ។
មនុស្សប្រមាណជា ១៩០ លាននាក់យកភាសាបារាំងជាភាសាទីពីរ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត មនុស្សជាង ២០០
លាននាក់បានរៀនភាសានេះជាភាសាបរទេសទៀតផង ។ សព្វថ្ងៃប្រទេសជាច្រើនបាននិយាយបារាំងមាន ៥៦ ប្រទេស

កំណែប្រែ