ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាថៃ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ85.20.80.14 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Louperibot)
No edit summary
::'''ភាសាថៃ ''' (Phasa Thai ) ជាភាសាជាតិ និងជាភាសាដែលប្រើជាផ្លូវ​ការណ៍របស់ប្រទេសថៃ ហើយជាភាសាដើមរបស់ប្រជាជន
 
ថៃផងដែរ។ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃមានលក្ខណះជាតិពន្ឋ។ថៃផងដែរ។ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃមានលក្ខណៈជាតិពន្ឋ។ ភាសាថៃជាសមាជិកតែមួយរបស់ តៃ​ ក្រុមរបស់ភាសា ដើមកំនើតខ្លួន
តៃ កាដៃ ។បើនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ភាសាថៃនេះគឺវាមានការទាក់ទងនឹង ភាសា [[ តៃ កាដៃ ]]នៃកំណើតភាសាដទៃទៀត។ ពាក្យពេចន៍
មួយចំនួនរបស់ភាសាថៃត្រូវបានខ្ចីពីភាសា [[បាលី]], [[សំស្រ្កឹត]] និង ភាសាកំនើត [[ខ្មែរ]] ។វាមាន
 
== គ្រាមភាសា​ និង ភាសា==
:: "លក្ខណះជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃលក្ខណៈជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃ" ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ថៃ ឬ សៀម នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយមានមនុស្សជាង ២០ លាននាក់
និយាយភាសាថៃ រួមទាំងថៃបាងកក (ទោះបីជាងយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវបានគិតថា មានភាពដាច់ដោយឡែកពី គ្រាមភាសា។[[​ ថៃ កូរ៉េតកូរ៉ាត]]
មានមនុស្សនិយាយភាសានេះប្រហែល ៤០០,០០០​(១៩៨៤) នៅ [[ណាកន រ៉ាត់ឆាស៊ីម៉ា]] ជាការគ្រប់គ្រងនៃកន្លែងភាសារវាងបណ្តា
ភាសា ថៃកណ្តាល និង [[អាយសានឥសាន]] ដែលជាគ្រាមភាសាមានទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយប្រហែលជាត្រូវបានគេគិតថានឹងអាចក្លាយជា
ភាសាមួយផ្សេងទៀត។មនុស្សភាគច្រើន រស់នៅតំបន់ អាយសានឥសាន នៃប្រទេសថៃ និយាយគ្រាមភាសារបស់ភាសាឡាវ ដែលពិតជាមាន
ឥទ្ឋិពលចំពោះគ្រាមភាសាថៃកណ្តាលទៅវិញ។
ការបន្ថែមទៅលើភាសាផ្លូវការណ៍ថៃ នោះគឺប្រទេសថៃជាម្វាស់ផ្ទះដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង [[ភាសា តៃ]] រួមមាន :
១១៤១

កំណែប្រែ