ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ច្បាប់នៃកម្ម"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{គន្ថធុរៈ}}
===ច្បាប់នៃកម្ម===
<br>
 
:អ្វីដែលហៅថា '''កម្ម''' ?
 
:កម្មបានត្រូវចាត់តាមលំដាប់នៃ មុខងារ ទម្ងន់របស់វា ពេលវេលា​និងកន្លែង ដែលវាត្រូវកើត ។
 
<br>
:'''ក) មុខងារនៃកម្ម''' - មុខងាររបស់កម្ម មាន៤យ៉ាងគឺៈ
 
 
:ឧបឃាដកកម្ម គឺកម្មដែលបំផ្លាញ កម្មដទៃឲ្យវិនាស កុំឲ្យមានតទៅទៀត ហើយឲ្យផលដោយខ្លួនឯង ។
 
<br>
:'''ខ) ទម្ងន់របស់កម្ម''' - ការចាត់កម្ម ទៅតាមទម្ងន់របស់វា មាន៤បែបគឺៈ
 
:កតត្តាវាបនកម្ម ឬកម្មក្រោយគេ គឺកម្មដែលរង់ចាំ ឲ្យកម្មដទៃទៀត ឲ្យផលអស់ជាមុនសិន ទើបកម្មនេះឲ្យផល ជាចុងក្រោយបង្អស់ ។ គឺកម្មដែលព្រះអរហន្ត ទទួលផលមុននិព្វាន ។
 
<br>
:កាលណាមានកម្មធ្ងន់ ជាមួយនឹងកម្មទាន់ហន់ កម្មធ្ងន់នឹងឲ្យផលភ្លាម ក្រោយពេលស្លាប់ ។ បើកម្មទាន់ហន់ និងកម្មទម្លាប់ មានជាមួយគ្នា កម្មទាន់ហន់នឹងឲ្យផល ។ បើកម្មទម្លាប់ និងកម្មចុងក្រោយ
 
 
កុសលកម្មនោះនឹងឲ្យ ផលទៅកើត ក្នុងសុគតិភព គឺភពដែលគេគួរនឹងកើត ជាមនុស្ស ទេវតាឬព្រហ្ម ។
 
<br>
:'''គ) ពេលវេលានិងទីកន្លែង''' - កម្មអាចឲ្យផល ទៅតាមពេលនិងកន្លែង៤គឺៈ
 
:រួមសេចក្តីឲ្យខ្លីមក ផ្លូវចាកចេញអំពីទុក្ខ ព្រះពុទ្ធបានបង្ហាញហើយ កាលបើអ្នកឃើញ នូវសេចក្តីទុក្ខហើយ សម្រេចដើរចេញ អំពីទុក្ខទាំងនោះ អ្នកនឹងបានរួចខ្លួន ដោយខ្លួនឯង ។
 
:[http://visuddhi7.com/meditation/Kamma.PDF PDF format for printer]
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះពុទ្ធសាសនា]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គន្ថធុរៈ]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះធម៌]]
[[en:Karma in Buddhism]]
៣៤៩

កំណែប្រែ