ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាត្មះគន្ធី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
{| class="infobox" style="width:20em;"
'''មហាត្មះ​ ការាំចាន់ គន្ធី'''(០២-តុលា-១៨៦៩​ ដល់ ៣០-មករា-១៩៤៨) ជាមេដឹកនាំមនោគមវិជ្ជានិងជាអ្នកនយោបាយដ៏ពូកែនៃប្រទេសឥណ្ឌាអំឡុងពេលចលនាទាមទារឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា។​ គាត់ជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងការទប់ទល់ពីការគាបសង្កត់របស់អង់គ្លេសតាមរយៈអ្នកបាតករជាច្រើន ដោយការប្រកាន់ភ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ អហិង្សា, '''គន្ធី'''បានធ្វើអោយប្រទេសឥណ្ឌាឆ្ពោះទៅរកញភាពឯករាជ្យ និងបានបំផុសអោយមានចលនាតស៊ូសំរាប់សិទ្ធនិងសេរីភាពក្នុងពិភពលោក។ ជារឿយៗ'''គន្ធី'''ត្រូវបានអះអាងថាជា'''មហាត្មះ'''រឺ វិញ្ញានខក្ខដ៏អស្ចារ្យ,​ ជាកិត្តិយសមួយដំបូងដែលបានអនុវត្ដន៍ចំពោះគាត់ដោយ រ៉ាប៊ីនដ្រិណាថ​ តាហ្គរ។ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា គាត់ក៏ត្រូវបានគេហៅ​ '''បាពូ'''(Bapu)ដែលមានន័យថា '''ឪពុក'''​ ហើយត្រូវបានដាក់កិត្តនាមថា '''បិតាជាតិ''' ។ ថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់,​ ០២-តុលា, ត្រូវបានរំលឹកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាបុណ្យជាតិឈ្មោះថា '''គន្ធី ដ្យាយន្តទី''' ហើយក្នុងពិភពលោកជាថ្ងៃ'''បុណ្យសន្ដិភាពជាតិ'''។
|- style="text-align:center;"
!style="background: #dd9805;" colspan="3"|'''មហាត្មះគន្ធី'''
|- style="text-align:center;"
|colspan="3"|[[Image:MKGandhi.jpg |205px]]
|- style="text-align:center;"
!style="background: #dd9805;" colspan="3"|ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន
|- style="background: #f1f5fc;"
|- style="vertical-align:top;"
|'''កើត'''
|colspan="2"|២ តុលា ឆ្នាំ១៨៦៩
|- style="vertical-align:top;"
|'''មរណភាព'''
|colspan="2"|៣០​ មករា ១៩៤៨(អាយុ៧៨ឆ្នាំ)
|- style="vertical-align:top;"
|'''សញ្ជាតិ'''
|colspan="2"|ឥណ្ឌា
|- style="vertical-align:top;"
|'''ផ្សេងៗ'''
|colspan="2"|
|}
'''មហាត្មះ​ ការាំចាន់ គន្ធី'''(០២-តុលា-១៨៦៩​ ដល់ ៣០-មករា-១៩៤៨) ជាមេដឹកនាំមនោគមវិជ្ជានិងជាអ្នកនយោបាយដ៏ពូកែនៃប្រទេសឥណ្ឌាអំឡុងពេលចលនាទាមទារឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា។​ គាត់ជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងការទប់ទល់ពីការគាបសង្កត់របស់អង់គ្លេសតាមរយៈអ្នកបាតករជាច្រើនគាត់ជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងការទប់ទល់ពីការគាបសង្កត់អ្នកបាសបោជាច្រើន ដោយការប្រកាន់ភ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ អហិង្សា, '''គន្ធី'''បានធ្វើអោយប្រទេសឥណ្ឌាឆ្ពោះទៅរកញភាពឯករាជ្យ និងបានបំផុសអោយមានចលនាតស៊ូសំរាប់សិទ្ធនិងសេរីភាពក្នុងពិភពលោក។និងបានបំផុសអោយមានចលនាតស៊ូសំរាប់សិទ្ធនិងសេរីភាព ក្នុងពិភពលោក។ ជារឿយៗ'''គន្ធី'''ត្រូវបានអះអាងថាជា'''មហាត្មះ'''រឺ វិញ្ញានខក្ខដ៏អស្ចារ្យ,​ ជាកិត្តិយសមួយដំបូងដែលបានអនុវត្ដន៍ចំពោះគាត់ដោយ រ៉ាប៊ីនដ្រិណាថ​ តាហ្គរ។ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា គាត់ក៏ត្រូវបានគេហៅ​ '''បាពូ'''(Bapu)ដែលមានន័យថា '''ឪពុក'''​ ហើយត្រូវបានដាក់កិត្តនាមថា '''បិតាជាតិ''' ។ ថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់,​ ០២-តុលា, ត្រូវបានរំលឹកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាបុណ្យជាតិឈ្មោះថា '''គន្ធី ដ្យាយន្តទី''' ហើយក្នុងពិភពលោកជាថ្ងៃ'''បុណ្យសន្ដិភាពជាតិ'''។
ដំបូង គន្ធីបានជួលជាមេធាវីនេរទេសន៍គ្មានហិង្សាទៅក្នុងអាព្រិចខាងត្បូង, ក្នុងការតស៊ូរបស់សហគមន៍ឥណ្ឌាសំរាប់សិទ្ធប្រជាជន។ បន្ទាប់ពីការត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ១៩១៥, គាត់បានរៀបចំអំពីការងារកសិកម្ម កសិករ​ និងកម្មករទីក្រុងតវ៉ាពន្ធដីឡើងថ្លៃ និងភាពរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍។ ក្នុងការប៉ានស្មានរបស់អ្នកដឹកនាំនៃសមាជជាតិឥណ្ឌាក្នុងឆាំ១៩២១, គន្ធីបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទាំងមូលចំពោះភាពក្រីក្រដោយងាយស្រួល, ការពង្រីកសិទ្ធនារី
 
 
 
 
 
 
 
Assuming leadership of the Indian National Congress in 1921, Gandhi led nationwide campaigns for easing poverty, expanding women's rights, building religious and ethnic amity, ending untouchability, increasing economic self-reliance, but above all for achieving Swaraj—the independence of India from foreign domination. Gandhi famously led Indians in protesting the British-imposed salt tax with the 400 km (250 mi) Dandi Salt March in 1930, and later in calling for the British to Quit India in 1942. He was imprisoned for many years, on many occasions, in both South Africa and India.
៧៦

កំណែប្រែ