ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:បាបេល"

<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#c5fcdc;"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#6ef7a7;text-align:center;font-size:14pt;">'''[[Khmer language|km]]'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em;">អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអ្នកនិយាយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអ្នកនិយាយភាសា'''[[:Category:User km-N|ខ្មែរ]]''' '''[[:Category:User km|ពីកំណើត]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-N|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
២៣៧៩

កំណែប្រែ