ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ម៉ារី ស្កូដូស្កា គុយរី"

ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៥ អ្នក​ស្រី​ក្លាយ​ជា​ស្ត្រី​ទី​មួយ ដែល​ទទួល​បាន​កិត្តិយស​ត្រូវ​បានបញ្ចុះ​សព​ ក្នុង​វិមាន ប៉ង់តេអុង(panthéon)ប៉ារីស ដោយ​ស្នាដៃ​របស់​ខ្លួន​ផ្ទាល់, រួម​ជា​មួយ​នឹង​សព​ស្វាមី​របស់​អ្នក​ស្រី លោកសាស្ត្រាចារ្យ [[Pierre Curie]]។
 
The [[curieគុយរី]] (symbolតាងដោយ '''Ci'''), a unit of radioactivityឯកតា​វិទ្យុសកម្ម, isជា​ឈ្មោះ​ដែល​គេ​ផ្ដល់​កិត្តិយស​ដល់​អ្នក​ស្រី namedនិង in honour of her and Pierre,ស្វាមី<ref>{{cite web|url=http://www.britannica.com/eb/article-9028251/curie#245574.hook |title=curie – Britannica Online Encyclopedia |publisher=Britannica.com |date=15 April 2006 |accessdate=26 September 2009}}</ref><ref>{{cite web | author=Paul W. Frame | title = How the Curie Came to Be | url = http://www.orau.org/ptp/articlesstories/thecurie.htm | accessdate =30 April 2008}}</ref> asនិង isជា​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ធាតុ​គីមី​មាន​ចំនួន​អាតូមិច the element with atomic number 96៩៦ – [[curiumគុយរីយ៉ូម]].
 
រ៉ែ​វិទ្យុសកម្ម​បី ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​តាម​គ្រួសារ​គុយរី ៖ គុយរីត (curite), ស្កូដូស្គីត (sklodowskite), និង គុយប្រូស្កូដូស្គីត (cuprosklodowskite)។
៥៥៣

កំណែប្រែ