ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អង់រី បិកកឺរ៉ែល"

(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''អង់ត័ន អង់រី បិកកឺរ៉ែល''' (១៥ ធ្នូ ១៨៥២ – ២៥ ស...)
 
In 1903, he shared the [[Nobel Prize in Physics]] with [[Pierre Curie|Pierre]] and [[Marie Curie]] "in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity".
 
==ការ​ផ្ដល់​កិត្តិយស​ និង រង្វាន់==
==Honors and awards==
[[Image:Becquerel plate.jpg|thumb|right|រូបភាព​នៃ បន្ទះ​ចាប់រូបភាព​*របស់​បិកកឺរ៉ែល ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្រអាប់​ដោយ​សារ​ប៉ះ​នឹង​វិទ្យុសកម្ម​មក​ពី​អំបិល​អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។ គេ​ឃើញ​ស្រមោល​ ដែក​រាង​​កាកបាទ​ម៉ាល់តេស (Maltese Cross)​ដែល​ដាក់​នៅ​ចន្លោះ​បន្ទះ​ចាប់​រូបភាព និង អំបិល​អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម យ៉ាង​ច្បាស់​។* បន្ទះ​ចាប់រូបភាព ជា​ធាតុ​នៃ​ម៉ាស៊ីន​ថត ដែល​ដើរ​តួ​ដូច​ជា​ហ្វ៊ីល ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ថត​ក្រោយ​ៗ​មក​ទៀត​ដែរ]]
[[Image:Becquerel plate.jpg|thumb|right|Image of Becquerel's photographic plate which has been fogged by exposure to radiation from a uranium salt. The shadow of a metal [[Maltese Cross (symbol)|Maltese Cross]] placed between the plate and the uranium salt is clearly visible.]]
 
ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩០៨, ឆ្នាំ​ដែល​គាត់​ទទួល​មរណភាព, បិកកឺរ៉ែល ត្រូវ​បាន​បោះឆ្នោត​ជា​លេខា​អចិន្ត្រៃយ៍​របស់ [[Académie des Sciences]]។ គាត់​ស្លាប់​នៅ​អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ នៅ [[Le Croisic]]។
In 1908, the year of his death, Becquerel was elected Permanent Secretary of the [[Académie des Sciences]]. He died at the age of 55 in [[Le Croisic]].
 
ឯកតា [[SI]] សម្រាប់​វិទ្យុសកម្ម ដែល​ហៅ​ថា បិកកឺរ៉ែល តាង​ដោយ Bq គឺ​ដាក់​តាម​ឈ្មោះ​របស់​គាត់​។ នៅ​លើ​ព្រះ​ចន្ទ​មាន​មាត់​ភ្នំភ្លើង​មួយ​ មាន​ឈ្មោះ​ថា បិកកឺរ៉ែល ហើយ​នៅ​លើ​ភព​ព្រះ​អង្គារ ក៏​មាន​មាត់នំភ្លើង​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា បិកកឺរ៉ែល​ ដែរ​។
The [[SI]] unit for radioactivity, the [[becquerel]] (Bq), is named after him. There is a crater called [[Becquerel (lunar crater)|Becquerel]] on the Moon and also a crater called [[Becquerel (Martian crater)|Becquerel]] on Mars.
 
ក្រៅ​ពី​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ណូបែល ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៣ គាត់ បាន​ទទួល​រង្វាន់​កិត្តិយស​នានា​ដូច​តទៅ​នេះ ៖
He also received the following awards besides the [[Nobel Prize for Physics]] (1903):
*[[Rumford Medal]] (1900)
*[[Helmholtz Medal]] (1901)
៥៥៣

កំណែប្រែ