ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អង់រី បិកកឺរ៉ែល"

 
គាត់​បាន​រៀបរាប់​វិធី​របស់​គាត់​ទៅ​កាន់​បណ្ឌិត្យសភា​វិទ្យាសាស្ត្រ​បារាំង​ ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី ២៤ មករា ឆ្នាំ ១៨៩៦ ថា ៖
<blockquote>Oneបើ​គេ​ខ្ចប់​បន្ទះ​ថត​រូប wraps a Lumière photographic plate with aជា​មួយ bromide emulsion in two sheets of very thick black paper, such that the plate does not become clouded upon being exposed to the sun for a day. One places on the sheet of paper, on the outside, a slab of the phosphorescent substance, and one exposes the whole to the sun for several hours. When one then develops the photographic plate, one recognizes thatក្នុង​សន្លឹក​ក្រដាស​ខ្មៅ​ក្រាស់​ពីរ theដែល​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​បន្ទះ​នោះ​មិន​ស្រអាប់​នៅ​ពេល​ប៉ះ​នឹង​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​នៅ​ពេល​ថ្ងៃ​។ silhouetteគេ​ដាក់​នៅ​លើ​សន្លឹក​ក្រដាស ofនៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រៅ theនូវ​បន្ទះ​សារធាតុ​ពន្លឺ​ផូស្វរ​មួយ phosphorescentហើយ substanceគេ​ដាក់​ទាំង​អស់​នេះ appearsឱ្យ​ប៉ះ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​រាប់​ម៉ោង​។ inនៅ​ពេល​គេ​យក​បន្ទះ​ថត​រូប​នោះ​ទៅ​ផ្ដិត blackគេ​នឹង​ឃើញ​ថា onស្រមោល​នៃ​សារធាតុ​ពន្លឺ​ផូស្វរ​នោះ theលេច​ចេញ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ​នៅ​លើ​ហ្វ៊ីល។ negative. If one places between the phosphorescent substance and the paper a piece of money or a metal screen pierced with a cut-out design, one sees the image of these objects appear on the negative. … One must conclude from these experiments that the phosphorescent substance in question emits rays which pass through the opaque paper and reduces silver salts.<ref>{{cite journal|author=Henri Becquerel|title =Sur les radiations émises par phosphorescence|journal=Comptes Rendus |volume = 122| pages = 420–421|year=1896|url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30780/f422.chemindefer}}</ref><ref>''Comptes Rendus'' 122, 420 (1896), [http://web.lemoyne.edu/~giunta/becquerel.html translated by Carmen Giunta]. Accessed 10 September 2006.</ref></blockquote>
 
ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩០៣ គាត់​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ណូបែល​រូបវិទ្យា​រួម​គ្នា ជា​មួយ ព្យែរ គុយរី និង [[ម៉ារី គុយរី]] ចំពោះស្នាដៃ​របស់​គាត់​​ក្នុង​របក​គំហើញ​នៃ​វិទ្យុសកម្ម​។
៥៥៣

កំណែប្រែ