ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្យែរ គុយរី"

 
==ជីវិត​ឯកជន==
[[Image:Marie Curie (Nobel-Chem).png|thumb|[[Marieម៉ារី Curieគុយរី]] (1911)]]
[[Image:Mogila-Pyera-Kyuri.jpg|thumb|left|The crypt of the Panthéon in Paris]]
Irène Joliot-Curie ត្រូវ​ជា​កូនស្រី​របស់​ ព្យែរ និង [[ម៉ារី គុយរី]] និង កូន​ប្រសារ​របស់​ពួក​គេ [[Frédéric Joliot-Curie]] ក៏​ជា​រូប​វិទូ​ ដែល​សិក្សា​លើ​វិទ្យុសកម្ម​ដែរ​។ ពួក​គេ​ក៏​បាន​ទទួលរង្វាន់​ណូបែល​សម្រាប់​ការងារ​របស់​ខ្លួន​ផង​ដែរ​។
Pierre and [[Marie Curie]]'s daughter [[Irène Joliot-Curie]] and their son-in-law [[Frédéric Joliot-Curie]] were also physicists involved in the study of radioactivity. They also were awarded a Nobel prize for their work.
 
កូនស្រី​ម្នាក់​ទៀត​របស់​គ្រួសារ គុយរី , Ève Curie, ជា​អ្នក​សរសេរ​ប្រវត្តិ​របស់​ម៉ារី គុយរី​។
The Curies' other daughter, [[Ève Curie|Ève]], wrote a noted biography of her mother.
 
Their granddaughter [[Hélène Langevin-Joliot]] is a professor of nuclear physics at the [[University of Paris]], and their grandson [[Pierre Joliot]], who was named after Pierre Curie, is a noted biochemist.
៥៥៣

កំណែប្រែ