ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "XHTML"

r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: ar, bg, ca, cs, da, de, en, eo, es, et, eu, fa, fi, fr, ga, gl, he, ia, id, is, it, ja, ko, lmo, lt, lv, ml, nl, nn, no, pl, pt, ro, ru, simple, sk, sl, sv, ta, th, tr, uk, ur, vi, yo, zh
(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: ar, bg, ca, cs, da, de, en, eo, es, et, eu, fa, fi, fr, ga, gl, he, ia, id, is, it, ja, ko, lmo, lt, lv, ml, nl, nn, no, pl, pt, ro, ru, simple, sk, sl, sv, ta, th, tr, uk, ur, vi, yo, zh)
==XHTML==
កូដXHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ជាក្រុមនៃកូដXML ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំង​ រឺការពង្រឹងអោយមានភាពថ្មីៗ និងកាន់តែធំទូលាយពេលបានប្រើកូដHTML ព្រោះវាជាភាសាដែលបានសរសេរដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលកូដ អេចធីអឹមអឹល បានអោយនិយមន័យយ៉ាងល្អថាជាការអនុវត្ដន៏ របស់ភាសាគំរូក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រដែល(Standard Generalize Markup Language)
 
[[ar:لغة رقم النص الفائق القابلة للتمديد]]
[[bg:XHTML]]
[[ca:Extensible HyperText Markup Language]]
[[cs:Extensible HyperText Markup Language]]
[[da:XHTML]]
[[de:Extensible Hypertext Markup Language]]
[[en:XHTML]]
[[eo:XHTML]]
[[es:XHTML]]
[[et:XHTML]]
[[eu:XHTML]]
[[fa:اکس‌اچ‌تی‌ام‌ال]]
[[fi:XHTML]]
[[fr:Extensible HyperText Markup Language]]
[[ga:XHTML]]
[[gl:XHTML]]
[[he:XHTML]]
[[ia:XHTML]]
[[id:Extensible hypertext markup language]]
[[is:XHTML]]
[[it:XHTML]]
[[ja:Extensible HyperText Markup Language]]
[[ko:XHTML]]
[[lmo:XHTML]]
[[lt:XHTML]]
[[lv:XHTML]]
[[ml:എക്സ്.എച്.റ്റി.എം.എൽ.]]
[[nl:Extensible HyperText Markup Language]]
[[nn:XHTML]]
[[no:XHTML]]
[[pl:XHTML]]
[[pt:XHTML]]
[[ro:XHTML]]
[[ru:XHTML]]
[[simple:XHTML]]
[[sk:XHTML]]
[[sl:XHTML]]
[[sv:XHTML]]
[[ta:எக்சு.எச்.டி.எம்.எல்]]
[[th:เอกซ์เอชทีเอ็มแอล]]
[[tr:XHTML]]
[[uk:XHTML]]
[[ur:توسیعی وراۓ متن زبان تدوین]]
[[vi:XHTML]]
[[yo:XHTML]]
[[zh:XHTML]]
៤៩៤

កំណែប្រែ