ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បាល់ទាត់"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:Football pitch metric.svg|thumb|right|250px|A football field.]]
 
'''បាល់ទាត់''' ({{lang-en| association football ឬ soccer}}) គឺជា[[កីឡា]]មួយប្រភេទដែលលេង-ប្រកួតរវាងក្រុម២។ played between two teams. It is usually called '''football''', but in some countries, such as the [[United States]], it is called '''soccer'''. In [[Japan]], [[New Zealand]], [[South Africa]], [[Australia]], [[Canada]] and [[Republic of Ireland]], both words are commonly used.
 
Eachក្រុមនីមួយៗ team has 11 players on theមានកីឡាករចំនួន១១នាក់ ដែលចូលលេងលើ[[fieldទីលាន]].ប្រកួត One of these players is theដែលក្នុងចំណោមនោះ មានម្នាក់ជា[[goalkeeperអ្នកចាំទី]], and the other ten are known asហើយកីឡាករដទៃទាំង១០នាក់ទៀតជា "outfield players." The game is played by kicking a [[ball]] into the opponent's [[goal]]. A match has 90 [[minute]]s of play, with a break of 15 minutes in the middle. The break in the middle is called ''half-time''.
 
== ការប្រកួតប្រឡងប្រជែង ==