ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រមង៉ុយ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបន្ថែមចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "អ្នកនិពន្ធល្បី" (ដោយប្រើ HotCat))
No edit summary
'''១'''- [[ច្បាប់ល្បើកថ្មី]] (​ជា​[[បទ​កាកគតិ]]​-​ឆ្នាំ​១៩២២)
 
'''២'''- [[ច្បាប់​កេរកាល​ថ្មីច្បាប់កេរកាលថ្មី]] (​ជា​[[បទ​ព្រហ្មគីតិ]]​-​ឆ្នាំ​១៩២២))
 
'''៣'''- [[សេចក្ដី​រំលឹក​ដាស់តឿនសេចក្ដីរំលឹកដាស់តឿន]] (​ជា​[[បទ​ពាក្យ​៧]]-​ឆ្នាំ​១៩៣១)
 
'''៤'''- [[ពាក្យកាព្យ​ប្រដៅ​ជន​ប្រុស​ស្រី]] (​ជា​[[បទ​ពាក្យ​៧]]- មិនដឹង​កាលបរិច្ឆេទ​, អាច​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៣៥ ព្រោះថា​ស្នាដៃ​ទី​៥)
 
'''៥'''- [[បណ្ដាំ​ក្រម​ង៉ុយបណ្ដាំក្រមង៉ុយ]] (​ជា​[[បទ​ព្រហ្មគីតិ]]​- ក្នុង​រវាង​ឆ្នាំ​១៩៣៥)
 
<span style="padding-left:30px;">បើ</span>តាម​លោក យី ធន់​ដដែល បានឲ្យដឹងថា នៅ​មាន​ដៃ​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ក្រម​ង៉ុយ ដែល​គេ​រក​មិនឃើញ​ឯកសារ​សរសេរ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​មុនៗ​បាន​ចាត់ទុកថា​ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ដែរ គឺ​ចម្រៀង​ស្ដីអំពី : ការប្រែប្រួល​នៃ​ស្រុកទេស​,​ កតញ្ញូ​កតវេទី​,​ ត្រៃ​លក្ខណ៍​,​ ចំរៀង​ស្រី​-​ ប្រុស ។​
១០៣១

កំណែប្រែ