ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: simple:World War I)
ពួកគេថែមទាំងបានដក់កងកម្លាំងនៅក្នងប្រទេសទៅដាក់ជាបញ្ហាក្នុងតំបន់នេះ ផ្នែកសំខាន់នៃការប្រយុទ្ធបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះជាលាន្នដ្ឋានក្នុងការច្បាំងគ្នា។ ផ្នែកខាងបូពា៏ប្រទេសបានចាប់ផ្តើមច្បាំងគ្នានៅត្រងចំនុចកណ្តាលនិងអ៊ឺរ៉ុបខាងកើតនិងជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ។ចម្បាំងបានបញ្ចប់ផ្នែកបូពា៏ប្រទេសគឺមិនមានលាន្នដ្ឋានប្រយុទ្ធដូចបច្ចឹមប្រទេសទេ ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការពឹងផ្អែកលើខ្សែបន្ទាត់នៃការរៀបជាស្រេចនៃទាហានដើម្បីប្រយុទ្ធនិងបច្ចាមិត្ត។ ចំបាំងជួរមុខគឺមានការប្រយុទ្ធយ៉ាងច្រើនដែលរួមបញ្ចូលចំបាំងជួរមុខនៅមជ្ឈឹមបូពា៏និងប្រទេសអ៊ីតាលី ការប្រយុទ្ធក៏បានថែមទាំកើតឡើងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនៅឯសមុទ្រ។សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ដោយការចុះសន្ធិសញ្ញាពីបណ្តាប្រទេសជាច្រើន ផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតគឺជាសន្ធិសញ្ញានៃវើសៀល។
សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយគឺជាសង្គ្រាមដំបូងដែលជាកន្លែងរបស់រថពាសដែកនិងយន្តហោះចំបាំង និងនាវាមុជទឹកឫក៏កប៉ាលមុជទឹក ដែលប្រើជាអាវុទ្ធសាមញ្ញ។
 
[[File:WW1 TitlePicture For Wikipedia Article.jpg|300px200px|right]]
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សង្គ្រាម]]
១៤៤

កំណែប្រែ