ភាសារូម៉ានី

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ភាសារ៉ូម៉ានី)

ភាសារ៉ូម៉ានី (រ៉ូម៉ានីlimba română) គឺជាភាសាផ្លូវការនៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី និងភាសានៅក្រុមរ៉ូម៉ាន់ខាងកើតដែលមានអ្នកមិយាយពីកំណើតប្រមាណ ២៤ លាននាក់។

ភាសារ៉ូម៉ានី
Daco-Romanian
limba română
лимба ромынэ
ការបញ្ចេញសំឡេង ទំព័រគំរូ:IPA-ro
ដើមកំណើតនៅ Romania, Moldova, Transnistria (disputed region); minority in Israel, Serbia, Ukraine, Hungary, Croatia, Bulgaria; diaspora in Italy, Spain, Germany and other parts of Western Europe
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត e18
ជាភាសាទីពីរ: ៤ លាននាក់[១]
អំបូរភាសា
ឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប
Early forms
Proto-Romanian
  • ភាសារ៉ូម៉ានី
ប្រព័ន្ធសរសេរ Latin (Romanian alphabet)
Cyrillic (Transnistria only)
Romanian Braille
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង Romania
Republic of Moldova[nb ១]
Transnistria
Vojvodina
European Union
(See List.)
Recognised minority language in Hungary
Serbia
Ukraine[២]
Regulated by Academia Română
Academy of Sciences of Moldova
កូដភាសា
ISO 639-1 ro
ISO 639-2 rum (B)
ron (T)
ISO 639-3 ron
Linguasphere 51-AAD-c (varieties: 51-AAD-ca to -ck)
Map Roumanophone World.png
Blue: region where Romanian is the dominant language. Green: areas with a notable minority of Romanian speakers.
Idioma rumano.PNG
Distribution of the Romanian language in Romania, Moldova and surroundings.
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Latin Union
  2. "Law of Ukraine "On Principles of State Language Policy" (Current version – Revision from 01.02.2014)". Document 5029-17, Article 7: Regional or minority languages Ukraine, Paragraph 2. Zakon2.rada.gov.ua. 1 February 2014. Retrieved 30 April 2014.


Cite error: <ref> tags exist for a group named "nb", but no corresponding <references group="nb"/> tag was found