ពាក្យតាមសិលាចារឹក កែប្រែ

ពាក្យភូមិ ជាពាក្យសំស្គ្រឹត ដែលត្រូវបានខ្ចីមកប្រើនៅក្នុងភាសាខ្មែរ មានន័យថា ដី ដែនដី ដីធ្លី ដីមានម្ចាស់។ នៅតាមសិលាចារឹកនានាដីភូមិអាចទិញ ឬលក់បាន ក៏ប៉ុន្តែមនុស្ស​ ដែលមានសិទ្ធិទិញ ឬលក់ដីភូមិ មិនមែនបណ្តាលអ្នកបម្រើទេ គឺសុទ្ធតែជាពួកអភិជន។ គេអាចទិញ ឬលក់ដី ដោយប្រើមាសប្រាក់ ផលដំណាំ សត្វពាហនៈ ឬក៏ធនធានមនុស្ស ឬរូបបិយប័ណ្ណ។ សម័យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ ស្តេចត្រូវទិញដី (ឬថ្នូរដី) ជាមួយអភិជន ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធផ្ទាល់ ដើម្បីសាងសង់ប្រាសាទ។ តាមសិលាចារឹកផ្សេងៗគេមានឃើញពាក្យ ទុញភូមិ (ទិញភូមិ ឬទិញដី) [១]

ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. បណ្ឌិត្យ ឡុង សៀម សៀវភៅ ស្ថាននាមវិទ្យាខ្មែរ (ឆ្នាំ១៩៩៧) ទំព័រទី២៧-២៩