ភូមិលាងដៃ​ ឃុំលាងដៃ​ ស្រុកអង្គរ​ធំ​ ខេត្តសៀមរាប +ភូមិលាងដៃមានព្រំប្រទល់៖

.ខាងលិចជាប់នឹង​ ភូមិភ្លង់
.ខាងកេីតជាប់នឹង​ ភូមិសំរោង
.ខាងជេីងជាប់នឹង​ ភូមិតាប្រុក

​ .ខាងត្បូងជាប់នឹង​ ផ្លូវវង់ធំ +ផ្ទៃដីទំហំ.... +មានប្រជាជន...គ្រូសារ​ ស្មេីនឹងចំនួន...នាក់(....) +មុខរបរប្រជាជនក្នុងភូមិមាន៖ ​ .ធ្វេីស្រែ​ ចំការ ​ .គ្រូបង្រៀន

.ចិញ្ចឹមសត្វ

​ .ធ្វេីការជាបុគ្គលិក