ភ្លើងកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអុកស៊ីតកម្មនៃឧបករណ៍តាមរបៀបគីមីហើយការឆេះនេះបញ្ជេញពន្លឺនឹងកំដៅផ្សេងៗគ្នានៃប្រតិកម្ម។អុកស៊ីតកម្មយឺតដូចច្រេះស៊ីដែករឺក៏ការរំលាយអាហារ។អណ្តាតភ្លើងគឺជាអ្វីដែលអាចមើលឃើញមួយភាគធំនៃភ្លើង។ប្រសិនបើមិនគ្រប់គ្រាន់នោះហ្គាសនឹងក្លាយជាអ៊ីយ៉ុងផលិតផ្លាសស្មា។ពឹងលើសារធាតុមិនសំខាន់ខាងក្រៅធ្វើអោយពណ៏ភ្លើងនឹងសកម្មភាពនៃភ្លើងមានលក្ខណះខុសគ្នា។ភ្លើងមានច្រើនជាលទ្ធផលនៅក្នុងអគ្គីភ័យមួយមានការខូចខាត ឆេះខ្លោច។ភ្លើងគឺមានសារះសំខាន់ណាស់ធ្វើជាប្រពន្ធ័បរិស្ថានដែលឆ្លងកាត់ផែនដី។ជាវិជ្ជមានភ្លើងរួមបញ្ជូលការបង្កើតផ្សេងៗគ្នានៃប្រពន្ធ័បរិស្ថាន។ភ្លើងបានប្រើដោយមនុស្សសំរាប់ចំអិនអាហារដោយកំដៅ បំភ្លឺ នឹងពេលរងារមនុស្សឬសត្វអាំងវា។វាមានភាពអវិជ្ជមានភ្លើងរួមជាមួយទឹកអាចចំលងរោគដូចជាស្នាមប្រលាក់ហូច្រោះបរិយាកាសនឹងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនឹងសត្វ។

hhhhhh wood with fire, termed a bonfire.


រូបភាពផ្សេងៗ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
កែប្រែ