មរកត (អ.ថា ម រកត់) នាមសព្ទ (សំ) ឈ្មោះត្បូងកែវដែលមានសម្បុរខៀវខ្ចី ឬ បៃតង កែវមរកត ឬ ត្បូងមរកត ។ ប្រវត្តិឈ្មោះដែល ព្រះកែវមរកត បានរសាត់អណ្ដែតមកដល់កម្ពុជា ។

Morokot
5 Emeralds from Colombia.JPG
Morokot is a type of emerald gem stone use by Kiriney Tevi angels of Thursday. The Brahma daughter​.(កែវមរកត)

ប្រភព

  • ដកស្រង់ចេញពីវចនានុក្រមខ្មែរ របស់សម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត