មហាវិថីព្រះនរោត្តម

Cambodia road sign G3-01.svg មហាវិថីព្រះនរោត្តម គឺជាមហាវិថី ដែលគិតចាប់ គល់ស្ពានព្រះមុនីវង្ស ទៅដល់ វត្តភ្នំ

ទិសដៅកែប្រែ

មហាវិថីព្រះនរោត្ត ជាមហាវិថីទ្វេទិស ដែលមាន៦គន្លងផ្លូវ ហើយមានរនាំងពុះចែកទ្រូងផ្លូវជា៣គន្លងជា២ចំណែកស្មើរគ្នា។ វិថិនឹងតិរវិថីនៅសងខាងមហាវិថីនេះគឺ÷

  • នៅខាងលិចមហាវិថីមាន÷