មេឌាវិគី:Licenses

 • មិនស្គាល់អជ្ញាបណ្ណ|ខ្ញុំមិនស្គាល់អជ្ញាបណ្ណរបស់ឯកសារនេះទេ
 • ពីគេហទំព័រផ្សេងៗ|យកពីគេហទំព័រផ្សេងៗ
 • ការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់|ការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់
 • GFDL-no-disclaimers|អជ្ញាបណ្ណ GFDL
 • ច្បាប់រក្សាសិទ្ធបានផុតកំណត់|ច្បាប់រក្សាសិទ្ធបានផុតកំណត់
 • Non-free logo|ឡូហ្គោ
 • Non-free book cover|គំរបសៀវភៅ
 • Non-free DVD cover|គំរបឌីវីឌី
 • Non-free game cover|គំរបហ្គេមវីដេអូ
 • Non-free magazine cover|គំរបទស្សនាវដ្តី
 • Non-free newspaper image|គំរបកាសែត
 • Non-free video cover|គំរបកាសែត
 • Non-free poster|បដា លិខិតប័ណ្ណ
 • Non-free film screenshot|រូបថតអេក្រង់ភាពយន្ត
 • Non-free game screenshot|រូបថតអេក្រង់ហ្គេមកុំព្យូទ័រឬហ្គេមវីដេអូ
 • Non-free music video screenshot|រូបថតអេក្រង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តន្ត្រី វីដេអូ
 • Non-free software screenshot|រូបថតអេក្រង់សូហ្វវ៊ែរ