ម៉ាស៊ីនថតវីឌីអូ

របៀបសសេរគម្រោងឯកសារ (របៀបសសេរស្គ្រីប)របៀបសសេរគម្រោងឯកសារមួយ ក្រាហ្វិកដោយមានមនុស្សជាច្រើននិយាយថា ការសសេរគឺជាការងាយស្រួល ដោយគ្រាន់តែចាប់ផ្តើមជាមួយ ក្រដាសស ដោយគូសទាល់តែចេញឈាមពី បាតដៃរបស់អ្នក។ពិតមែនហើយប្រសិនបើការគូរ ធ្វើឲ្យឈាមហូរពីដៃរបស់អ្នកនោះ វាគឺជាការសសេរគម្រោងឯកសារ ដែលអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់។

លំណែនាំកែប្រែ

ជាធម្មតានៅក្នុងជីវិតពិត គំនិត និង អារម្មណ៍ ចិត្ត និង តណ្ហា គឺទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។ នៅក្នុង កុន បើយើងឃើញសាកសព យើងនឹងមានប្រតិកម្ម យ៉ាងរហ័ស ជាមួយនឹងភាពរំជើបរំជួល ប្រហែលជាពេលខ្លះយើងពិចារណា ទៅលើខ្សែជីវិត និងមានសំនួរយ៉ាងច្រើនកើតមានចំពោះ ខ្លួនយើងផ្ទាល់ ។ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា បើយើងមើលឃើញសាកសព នៅលើផ្លូវដែលយើងបានបើកបរនោះ ប្រតិកម្មភា្លមៗរបស់យើងគឺរន្ធត់ ប្តូរទៅជាការស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំង ។ ការរំជួលចិត្ត បានចូលទៅក្នុងរូបភាព បន្ទាប់ពីពីព្រឹត្តិការណ៍មួយបានបញ្ចប់ទៅ។ ណៅក្នុងជីវិតពិត បទពិសោធន៍គឺមានអត្ថន័យ ជាមួយនឹងការជះត្រលប់នៃពេលវេលា។នៅក្នុងជីវិតពិត អត្ថន័យរបស់ពួកគេគឺ ស្ថិតនៅលើអ្វីដែលកើតឡើង។គម្រោងនៃការសសេរ កុន គឺជាឧបករណ៍ ដែលអាចឲ្យអ្នក បង្កើតនូវភាពរំជើបរំជួល និង អវសាន្តនៃជីវិត។ នោះគឺជាហេតុផលមួយដែល អ្នកទិតៀនស្ទើរតែទាំងអស់តបមកអ្នករៀបចំ ផលិតកុន។ គម្រោងគឺ ជាទូទៅមានការវាយតម្លៃទាប នៃដំណើរការឯកសារ ។ មតិជាច្រើន ដែលបានផ្តល់យោបល់មក ថា ដំណើរការនៃការបង្កើតឯកសារ រៀបចំទៅតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកដែលបានផលិតវា។ អ្នកផលិតកុនជាច្រើនអ្នក បានសសេរពី ការកាត់ ក្រដាស ”paper edit”។ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសពេលវេលា ក្នុងការសសេរគម្រោង។ ដំណើរការនេះត្រូវបានយកទៅប្រើនៅក្នុង ការថតកុនជាច្រើនបែបបទ។ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកផលិតកុន កំពុងតែថត នៅព្រឹតិ្តកាណ៍ ក្នុងការគ្រប់គ្រង របស់គាត់ដូចជា ការប្រជុំ នយោបាយ ព្រឹត្តិកាណ៍ គ្រោះធម្មជាតិ កុប្បកម្ម បាតុកម្ម ។ល។ ទោះបីជាយ៉ាងណា កុន ជាច្រើន ។អ្នកផលិតកុន បានស្វែងរក ឆ្លើយនូវសំនួរដោយខ្លួនឯង “តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណា?” នេះគឺជាអាជ្ញាបញ្ជា ដើម្បីបង្ហាញ នូវគម្រោងការសសេរល្អ គ្មានការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងពេលដំនើរការផលិតនោះទេ។ ជារឿយៗការរៀបចំគម្រោង មុនពេលថតកុនអាចធ្វើឲ្យមានភាព ខុសគ្នារវាងកុនមិនល្អ និង កុនល្អ ឬ កុនល្អ និងកុនដែលល្អជាង។

វិធីសសេរស្គ្រីបកែប្រែ

មានពីរតំណាក់កាលនៃការសសេរគម្រោងឯកសារ (ការសសេរស្គី្រប). មុនពេលសសេរគម្រោង. ពេលសសេរគម្រោង

មុនសសេរគម្រោង(មុនសសេរស្គ្រីប)កែប្រែ

មុនពេលសសេរគម្រោង គឺហាក់ដូចជាផែនទីមួយ ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ។ អ្នកអាចនឹងឆ្លងកាត់ នូវភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់ គិតមិនដល់ពីភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ អ្នកនឹងរកឃើញនូវភាពអស្ចារ្យ ដែលមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមក។ អ្នកនឹងសម្រេចចិត្តថា ទៅទីកន្លែងណាមួយ នៃគោលដៅរបស់អ្នក ឬក៏បន្ទាប់ពីនោះ ឬក៏ប្រហែលជា ព្រឹត្តិការណ៍ទី៣ ។ ផែនទី គឺជួយអ្នក ក្នុងការកំណត់រកផ្លូវ របស់អ្នក និងការពារអ្នកមិនឲ្យវង្វេង។ គម្រោងនៃការសសេរ គឺជាផែនទី សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ របស់អ្នក។ វាហាក់ដូចជាការគូសវាស នៃការសសេរ គម្រោងរបស់យើង ផ្តល់ឲ្យនូវការបង្ហាញឲ្យឃើញ ផ្ទាល់ភ្នែក ។ វាប្រើប្រាស់ នូវទម្រង់ដូចគ្នា និង ធាតុផ្សំ នៃការសសេរតួរបស់គម្រោង ហើយអាចជាការងាយយល់ ឬក៏ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ព័ត៌មានដែលអាចទៅរួចទៅនឹង អ្នកសសេរគម្រោង នៅវគ្គណាមួយ។ គម្រោងការនៃការសសេរ គឺមិនត្រូវយល់ច្រឡំនិង ការសសេរតារាងទេ។ ការសសេរនូវតារាង គឺតម្រូវឲ្យយើងសសេរនូវ តួលេខ ការពិពណ៌នានិង ការតភ្ជាប់ទៅនឹង ព័ត៌មានលម្អិត ទោះបីជាមាននិពន្ធនាយក បានរួមផ្សំគ្នាជាមួយនិង ការសសេរគម្រោង ទៅនិង ការសសេរតារាងក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែផ្នែកទាំងពីនេះគឺ ចែកដាច់ពីគ្នា។ ការសសេរគម្រោងគឺ ជាការរុករកយ៉ាងពិបាកទៅលើ ព័ត៌មានលម្អិត លើទ្រង់ទ្រាយ នៃផលិតផល រហូតទាល់តែមាន ការទទួលស្គាល់។ វា គឺគួរតែមានការ គិតបែបធម្មជាតិ ការពិពណ៌នា ក៏ប៉ុន្តែក៏អាចឲ្យ អ្នកអាចធ្វើការ អត្ថាធិប្បាយបាន។

ពេលសសេរគម្រោង(តួស្គ្រីប)កែប្រែ

តួគម្រោងនៃ ការសសេរអត្ថបទ( តួស្គ្រីប) គឺជាផ្នែកបញ្ចប់នៃ ការសសេរស្គ្រីប។ វាគឺ ជាការកែប្រែឬ ការសសេរឡើងវិញនៃ ការសសេរស្គ្រីប ហើយវាជា ការបង្កើតនៃ ការសសេរ និង ការបន្ថែមទៅលើឯកសារ។ តួស្គ្រីបគឺ បញ្ជូលនិង ធាតុផ្សំនៃគំនិត ព័ត៌មានដែលប្រសើរជាង វគ្គនៃផលិតកម្ម ហើយប្រហែលជា អាចរាប់បញ្ចូលទាំងគំនិតថ្មីៗ ស្របទៅតាមវិធីសាស្ត្រ របស់យើង។ វាជាការប្រឌិត ដែលរួមផ្សំភាពយន្ត ដែលផលិតករ កែវាទៅក្នុងឯកសារ។ តួនៃស្គី្របគឺ រាប់បញ្ចូលទាំង ការពិពណ៌នា សកម្មភាព និងការយល់ ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ។

ជាថ្មីម្តងទៀត តួស្គី្របមិនគួរច្រឡំ នឹងក្រដាសកាត់តទេ ដែលផ្ទុកនូវព័ត៌មានលម្អិត និង ព័ត៌មានផលិតកម្ម។ ទោះបីជាមាន ការរួមបញ្ចូល ទាំងពីរនេះ របស់ ម្ចាស់ផលិតកម្ម និង អ្នកសសេរស្គី្រប វាត្រូវតែបំបែក ។ ក្រដាសកាត់តគឺជា ឧបករណ៍ម្យ៉ាង សម្រាប់កាត់ត ប្រវែង ហើយរាប់បញ្ចូលទាំង ធាតុផ្សំដូចជា ការរាប់ពេលវេលា ចំនួន និង ចំនុចក្នុង និងចំនុចក្រៅ។ រីឯស្គី្រប គឺជាគំនិត និងការពិពណ៌នា នៃសកម្មភាព ប៉ុន្តែគួរតែ រក្សាទុកនូវ កន្លែងទំនេរមួយ សម្រាប់ទុកនូវ ការកែប្រែនៃ ផ្នែកចុងបញ្ចប់ នៃអត្ថបទ។ ទាំងមុនសសេរស្គី្រប និង តួស្គី្រប គឺត្រូវតែ បញ្ជាក់ពីពេលវេលា ច្បាស់លាស់ ។ ធាតុផ្សំ​ និង វិធីសាស្ត្រ គឺ អាចយកទៅប្រើប្រាស់ទាំងពីរ តែអាស្រ័យទៅលើ ព័ត៌មានដែលមាន រយះពេលពិតប្រាកដ។

សសេររឿង និង ឯកសារ មានភាពខុសគ្នាកែប្រែ

ការសសេររឿង ប្រឌិតឬ មិនប្រឌិត គឺមានលក្ខណះខុសគ្នាពី ការសសេរ ដើម្បីបោះពុម្ព។ ទាំងនេះ គឺជា ទម្រង់តែមួយ ដើម្បីសសេររឿងដែល អ្នកនិពន្ធ ត្រូវតែគិតដល់៖ រឿងគឺជា សោតទស្សន៍៖ ពាក្យពេចន៍ ដែលអ្នកនិពន្ធសសេរ គឺ មិនត្រូវបានគេអាន ទាំងអស់នោះទេ។ ពួកគេគ្រាន់តែ បានឃើញ និងបានឮ ដូចជា រូបភាពនៅលើ អេក្រង់។ ជំនាញ ដែលសំខាន់បំផុត នៃអ្នកសសេរ គឺសសេរនូវ អ្វីដែលគេបានឮ ។ ទ្រឹស្ដី និង ការពន្យល់ គឺជា ផ្នែកដ៏តូចមួយនៃ ការសសេរស្គី្រប។ ប្រសិនបើ ប្រិយមិត្តមិនបានរកឃើញ នូវទ្រឹស្ដី វាមិនមែនជា ការសសេរដែល អាក្រក់នោះទេ។ អ្នកនិពន្ធ គួរតែគិតថា “”តើអ្វីដែល ខ្ញុំត្រូវតែសសេរនៅក្នុងការ យល់ឃើញពី ធម្មជាតិ”” ប្រសិនបើ វាមិនមែនទេ តើខ្ញុំគួរធ្វើរបៀបណា ដើម្បីរកឃើញសោតទស្សន៍? រឿងដែលបង្ហាញពីចលនា៖ រូបភាពភាគច្រើន ដែលអ្នកបានឃើញ តែងមានចលនា ។ វាជា ការបំបែកចលនា រូបភាពពីរូបថត។ រឿងជាច្រើនត្រូវបាន បកប្រែដោយអ្នកនិពន្ធ ក្នុងចលនានៃរូបភាព។ រឿងដែល មានបរិហារ ដែលមិនអាចមើលឃើញ ដោយភ្នែកទទេ៖ កោសិការតូចៗ នៅក្នុងរាង្គកាយរបស់យើង ប្រទេសណាមួយ ដែលយើងធ្លាប់ទៅ ព័ត៌មាន ដែលពេលខ្លះយើងភ្លេច។ អ្នកនិពន្ធគួរតែ ប្រមូលនូវរឿងរ៉ាវ ដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិត ទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់គេ ដែល ពួកគេគ្មាន បទពិសោធន៍នៅ អ្វីដែលពួកគេបានឃើញ នៅលើអេក្រង់។


ម៉ាស៊ីនថតវីឌីអូ គឺជា កាមឺរាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន ដែលបានមកពីចលនារូបភាព កា​រអភិវឌ្ឍន៍ ដោយឧស្សាហកម្មទូរទស្សន៍ ប៉ុន្ដែវាមានអ្វីជាច្រើនទៀត ។​ ម៉ាស៊ីនថតវីឌីអូ បង្កើតឡើង ដោយលោក ចនលូគៀប៉ាអីអេរ ជាមូលដ្ឋានហើយប្រើប្រាស់ដោយ​ នៅ ក្នុងការផ្សាយសាកលមើល ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៣០ អគ្គិសនីទាំងអស់រចនាជាមូលដ្ឋាននៅលើកន្លែង រេធូប ដូចជា ហើយនិងបានដាក់ជំនូសដោយប្រព័ន្ទ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៤០​ ហើយបាននៅសល់យ៉ាងធំទូលាយ ប្រើប្រាស់រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៨០ ។​ នៅពេលនេះcameraផ្អែក ទៅលើភាពមាំមួនដែលជាជោគេវាសនានៃ រូបត្រូវបានជំររុះចោល បញ្ហារួម ដែលមានជាភាគច្រើនក្នុងបច្ចេកវិជ្ជា ដូចជា រូបភាព​ហើយនិងការបង្កើតកាធ្វើការទូរទស្សន៍ អោយមានប្រយោជន៍ ។

 វីឌីអូកាមឺរ៉ា គឺប្រើប្រាស់លើកដំបូងក្នុងវិធីពីរយ៉ាងៈវិធីទី១ គឺបញ្ចាក់ភិនភាគនៃការផ្សព្វផ្សាយមុនពេលកំណត់កន្លែងទូរទស្សន៍​​ ដែលមានកន្លែងកាមឺរ៉ា​ ផ្ដល់ ជារូពភាពភ្លាមៗ តាមអេក្រង់​សំរាប់ ការពិនិត្យ មើលរហ័សទាន់ចិត្ដ ។ កាមឺរ៉ា​មួយចំនួនមានស្នាដៃនៃ​កន្លែងទូរទស្សន៍ ប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅល្អបំផុតគឺការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង សំរាប់ សន្ដិសុខ យោធា ឬ យុទ្ឋវិធីហើយការប្រតិបត្ដិ ខាងវិជ្ជាជីវៈ ដែលធ្វើឲ្យមានការលាក់លៀម ឬ​ ទិដ្ឋភាព ដាច់ស្រយាល ។

វិធីទី២​ រូបភាពដូចជាឯកសារ ជាឧបករណ៍​សំរាប់ទុកបណ្ណ័សារដ្ឋាន ឬ ធ្វើចលនាតៗគ្នា ជាច្រើនឆ្នាំ នៃ បណ្ទៈវីឌីអូ​ ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណង នេះបុន្ដែ opticalisea គឺជា ផ្សព្វផ្សាយ​ទាំងអស់នេះកាន់តែប្រើប្រាស់ ដូចជាឯកសារវីឌីអូគឺប្រើប្រាស់ក្នុងទូរទស្សន៍ និង ផលិតកម្មភាពយន្ដ ​ ហើយ មានបន្ថែមក្នុង ការមើល និងឧបករណ៍សង្កេតកិច្ចការ ជាកន្លែងដែលសំលេងថតហើយចូលរួមមិនបាន នៃទីតាំងមួយដែលបានពឹងផ្អែក សំរាប់ពិភាក្សា ។​

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតមានលក្ខណៈតូច កែប្រែ

វីឌីអូកមឺរ៉ា មានលក្ខណៈទំនើប មានការរចនា និងប្រើប្រាស់ជាច្រើនអ្វីទាំងអស់មិនដូចវីឌីអូកាមឺរ៉ា ឡើយ ។​​ ពិសេសកាមឺរ៉ា​ ទាំងនេះប្រើប្រាស់ក្នុង​ ផលិតកម្មទូរទស្សន៍ ហើយពេលខ្លះ ដារធ្វើភាពយន្ដ ទាំងនេះប្រហែលជាស្ដូតឌីយោ ទូរទស្សន៍ ជាមូលដ្ឋានឬប្រែប្រួលក្នុងករណីនៃ​​ផលិតកម្ម អេឡិចត្រូនិច ។​​​​ ដូចនេះកាំមឺរ៉ាជាទូទៅផ្ដល់នៅប្រព័ន្ទ​ក្បួនច្បាប់និងមណ្ដាញដ៏ល្អសំរាប់ប្រតិបត្ដិការកាមឺរ៉ា ជារឿយៗ មិនត្រូវវបានអោយចូលដោយអ្នកប្រតិបត្ដិការអេឡិចត្រូមាទិច​ ។​​ Camcorders ដែលមានការលាយពីកាមឺរា និង​V C R ឬក៏សំលេងថតហើយក្នុងមាត្រា ឧបករណ៍ទាំងនេះមានសំលេង នៃផលិតកម្ម ទូរទស្សន៍ កន្លែងទូរទស្សន៍ ភាពយន្ដ ពត៌មាន(ការបញ្ជូនរលកសំលេង ) ហើយស្រដៀងនិងការចង់បានរបស់យើង ។ ឧបករណ៍ប្រើដោយដៃ ខ្លះគឺប្រើជាលក្ខណៈតូច ។ ការបឹទនៃទូរទស្សន៍ជាទូទៅប្រើប្រាស់camera សន្ដិសុខ មើលសា្ថនភាព ហើយគោលបំណងមើលការខុសត្រូវ​ ។​ កាំមឺរ៉ាមានលក្ខណៈតូច ងាយស្រូល ហើយមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់រហ័សទាន់ចិត្ដ ។ ទាំងនោះប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មឬក៏វិទ្យាសាស្រ្ដជារឿយ​ សំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបរិស្ថានជាធម្មតាមនុស្សធ្វើដោយលំបាក​​ មិនសប្បាយចិត្ដ ហើយដូច្នេះ វាមានលក្ខណៈរឹង​ ជាមិនត្រូវគ្នាជាមួយបរិស្ថាន (​ ឧទាហរណ៍​ radiation, កំដៅខ្ពស់ ឬក៏មានការបះពាល់សារធាតុគីមី )​​ ។ វ៉ែបខេម គឺជាវីឌីអូកាមឺរ៉ាមួយstream កន្លែងវីឌីអូ ទៅ កុំព្យួទ័រ មានទំហំធំ ធេងវីឌីអូកាមឺរ៉ា (ជាពិសេស camcorder​ ហើយ CCTV កាមឺរ៉ា) អាចប្រហែលជាប្រើប្រាស់ គិតទៅពិតជាត្រូវការ ក្នុង​ទុកកន្លែងមួយទិន្ទផលនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬក៏កាថតសំលេង ទូរទស្សន៍ ឬ​ក៏ផ្ញើរវាទៅប្រព័ន្វ នែកវើកវផ្សេងទៀត ។​​ នៅចុងស.វទី២១​​ វីឌីអូកាមឺរ៉ា គឺជាកាមឺរ៉ាប្រើដោយដៃ​ ដែលផ្លាស់ជាសញ្ញាយ៉ាងត្រង់ទៅលើទិន្ធផល ម្ដងហើយ កាមឺរ៉ាមានលក្ខណៈតូច ស្ដើងជាង CCTV សុវត្ដិភាពនៃកាមឺរ៉ា ហើយប្រើប្រាស់ វ៉ែបខេម ឬក៏កាមឺរ៉ាទំនើប .​ មានការរួមបញ្ចូលគ្នា នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬក៏ការទំនាក់ទំនងគ្រឿងដែក ​​ ជាពិសេសទូរស័ព្វថ្វីបើវីឌីអូដើរយឺត ប្រដាប់សល់ពីប្រើ​ប្រាស់ ។ ប្រព័ន្ធដែលពិសេស ចូលចិត្ដ ងការប្រើទាំងនោះ ប្រើសំរាប់ការស្រាវជា្រវវិទ្យាសាស្រ្ដ ឧទាហរណ៍ នៅលើប៉ដា ហើយរូបយន្ដ ក្នុងការស្រវជ្រាវ ។ camera ជារឿយៗ​ ក្នុងការប្រគុំនៃ ការគ្មានការមើលឃើញ ការចេញនៃដែលមានការថតរូប (សំរាប់ការឃើញជាប្រយោល ​​ ហើយមានការផ្ញើរ )​ ឬក៏ អិចសារេ (សំរាប់​ វិទ្យាពេទ្យ ហើយមានការប្រើប្រាស់ វីដីអូវិទ្យា ៕

 

យើងឃើញផងដែរកែប្រែ

 
ប្រភេទកញ្ចក់កាមេរ៉ាមានច្រើនប្រភេទ, ប្រភេទមុំទូលាយ, និងប្រភេទកែវ​ យឺត

កញ្ចក់ គឺជាធម្មតាត្រូវបានគេគិតថាជា "ភាពប្រសើរឡើង" "កញ្ចក់" ប្រហោងម្ជុល ។ ដូចដែលបានបង្ហាញ, មួយ "កញ្ចក់" ប្រហោងម្ជុលគឺគ្រាន់តែជំរៅតូចមួយដែលភាគច្រើនបំផុតនៃប្លុកកាំរស្មីពន្លឺកាំរស្មីឧត្ដមគតិជ្រើសមួយទៅវត្ថុសម្រាប់ចំណុចណាមួយនៅលើឧបករណ៍រូបភាព។ កញ្ចក់ប្រហោងម្ជុលមានកំរិតធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន:

  • ការជាមួយនឹងកាមេរ៉ាប្រហោងម្ជុលធំ ជំរៅ ស្រវាំងដោយសារតែភីកសែលគ្នាគឺជាការសំខាន់ស្រមោលនៃការឈប់ជំរៅដូច្នេះទំហំរបស់វាគឺមិនមានទំហំតូចជាងទំហំនៃជំរៅ (ខាងក្រោមឆ្វេង) នេះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតំបន់មួយភីកសែលនៃឧបករណ៍ដែលបានប៉ះពាល់នឹងពន្លឺពីចំណុចនៅលើវត្ថុមួយ។
  • ការធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងមានទំហំតូចប្រហោងម្ជុលដំណោះស្រាយ (ការឡើងទៅដែនកំណត់មួយ), ប៉ុន្តែការកាត់បន្ថយបរិមាណនៃពន្លឺចាប់យក។
  • នៅចំណុចជាក់លាក់មួយដែលកំពុងធ្លាក់ចុះរន្ធមិនធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណោះស្រាយនេះដោយសារតែ ដែនកំណត់ប្រាក់ស្យុង នេះ។ លើសពីដែនកំណត់នេះធ្វើឱ្យរន្ធទំហំតូចធ្វើឱ្យរូបភាព ព្រមទាំងងងឹត។ ពីមុខកាមេរ៉ាដែលជារន្ធតូចមួយនេះ (ជំរៅ) នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញ។ នេះ រូបភាពនិម្មិត នៃជំរៅដូចដែលគេមើលឃើញពីពិភពលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ច្រកចូលសិស្ស កញ្ចក់របស់; តាមឧត្ដមគតិ, កាំរស្មីនៃពន្លឺចាកចេញពីចំណុចលើវត្ថុដែលបានបញ្ចូលសិស្សច្រកចូលនឹងត្រូវបានផ្តោតទៅចំណុចដូចគ្នានៅលើឧបករណ៍រូបភាព / ខ្សែភាពយន្តនេះ ផ្ដល់ចំណុចវត្ថុគឺស្ថិតនៅក្នុងវាលនៃទិដ្ឋភាពនេះ ។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់នៅខាងកាមេរ៉ា, នរណាម្នាក់អាចឃើញកញ្ចក់សម្ដែងជា បញ្ចាំងរូបភាព បញ្ចាំង ។ រូបភាពនិម្មិតនៃជំរៅពីក្នុងកាមេរ៉ានេះគឺជា សិស្សច្រកចេញ កញ្ចក់នេះ។ ក្នុងករណីសាមញ្ញនេះជំរៅ, សិស្សច្រកចូលនិងច្រកចេញទាំងអស់គ្នាជាសិស្សនៅកន្លែងដដែលនេះដោយសារតែធាតុអុបទិកតែមួយគត់គឺនៅក្នុងប្លង់នៃជំរៅនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការទូទៅទាំងបីនេះនឹងត្រូវបាននៅកន្លែងផ្សេងគ្នា។ កញ្ចក់រូបថតជាក់ស្តែងរួមមានធាតុកញ្ចក់បន្ថែមទៀត។ ធាតុបន្ថែមទៀតអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករចនាកញ្ចក់ដើម្បីកាត់បន្ថយ aberrations បានជាច្រើនប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃការប្រតិបត្ដិការនៅតែដដែល: ធ្នឹមខ្មៅដៃ ខ្មៅដៃនៃកាំរស្មី ត្រូវបានប្រមូលនៅឯសិស្សច្រកចូលនិងផ្តោតចុះពីសិស្សចេញលើយន្តហោះរូបភា

សិស្សច្រកចូលនៃមនុស្ស ភ្នែក, ដែលមិនមែនជាការពិតដូចគ្នានឹងរាងកាយ សិស្ស គឺជាធម្មតាប្រហែល 4 មមនៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិត។ វាអាចមានជួរពី 2 មមនៅក្នុងកន្លែងភ្លឺ ណាស់ទៅ 8 នៅក្នុងភាពងងឹតបានបម្រុងទុកគ្រាន់តែក្នុងករណីដែលខ្ញុំបានខកខានជាអ្វីដែលសំខាន់: អាចទទួលយកពន្លឺ។ កាំរស្មីដែលឆ្លងកាត់សិស្សគឺអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអុបទិកនិងឆ្លងកាត់វាដើម្បីឱ្យការចាកចេញ មិនយកចិត្តទុកដាក់បាន។ នៅក្នុង កាមេរ៉ា ឈប់ជំរៅគឺជា ជំរៅសន្ទះ នៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលជាអ្នកថតរូបដែលបានលៃតម្រូវដើម្បីត្រួតពិនិត្យអំពីរបៀបដែលពន្លឺខ្លាំងឈានដល់ខ្សែភាពយន្តនេះ។ ការកំណត់នៃជំរៅនេះត្រូវបានតំណាងជាធម្មតាដោយ ចំនួន ដែលជាសមាមាត្រនៃ ប្រវែងប្រសព្វ នៃមុំកែងដើម្បីអង្កត់ផ្ចិតនៃសិស្សច្រកចូលនេះ

ការចងក្រងកែប្រែ

អត្ថបទដើមចំបូង: ការរចនាកញ្ចក់រូបថតនិងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការរចនាកញ្ចក់រូបថតកញ្ចក់កាមេរ៉ាមួយដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងពីចំនួននៃធាតុមួយពីមួយទៅមួយដូចនៅក្នុងកញ្ចក់ប្រអប់នំប្រោននី meniscus របស់ទៅជាង 20 នៅក្នុងការពង្រីកស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត។ ធាតុទាំងនេះអាចដោយខ្លួនឯងរួមមានក្រុមមួយនៃកញ្ចក់មួយដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នា។

 
The zoom lens assembly of the Canon Elph

នៅក្នុងការថតរូប, ទំហំនៃសិស្សច្រកចូល (ជាជាងទំហំនៃជំរៅរាងកាយរបស់វា) គឺត្រូវបានប្រើដើម្បី calibrate បើកនិងបិទនៃ ជំរៅសន្ទះ ។ នេះ f ចំនួនជំរៅទាក់ទង ត្រូវបានកំណត់ដោយ , ដែលជាកន្លែងដែល ជាការ ។ បង្គោលប្រវែង និងជាអង្កត់ផ្ចិតនៃសិស្សច្រកចូលនេះ ការបង្កើនប្រវែងប្រសព្វនៃមុំកែងមួយ (ពោលគឺពង្រីក) ជាធម្មតានឹងបង្កឱ្យ f-ចំនួនដើម្បីបង្កើននិងទីតាំងសិស្សច្រកចូលដើម្បីផ្លាស់ទីអ័ក្សបន្ថែមទៀតត្រឡប់មកវិញនៅតាមបណ្តោយអុបទិកនេះ។