រដូវរងា (អង់គ្លេសWinter, បារាំងLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found.) គឺជារដូវដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់នៃឆ្នាំមួយ ។

ឯកសារយោងកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:រដូវ