ល្ខោនស្បែកពណ៌ ឬល្ខោនកណ្តាល ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសម័យចតុមុខរវាងឆ្នាំ ១៨៥៩- ១៩០៤ ដោយមានការប្រទានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ ពីម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិ កុសុមៈ នារីរ័ត្ន។ ភាពខុសៗគ្នា នៃពណ៌ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផាត់ពណ៌កែលំអនៅលើផានីទីស ម៉ូតសម័យអង្គរដែលបានកាត់ជាទំហំល្មមរួចហើយ។ តុក្កតាមិនមានផ្នែកណាមួយអាចធ្វើ ចលនាបានទេ វាបង្ហាញនៅលើផ្ទាំងមួយប្រហាក់ប្រហែល និងល្ខោនស្បែកធំដែរ តែបញ្ចាំងពីមុខផ្ទាំងក្រណាត់ ពណ៌ខ្មៅមានពាក់សំលៀកបំពាក់របាំឲ្យដូចខ្សែរឿង។

ទម្រង់នៃសិល្បៈនេះសំដែងនៅពេលថៃ្ងតែប៉ុណ្ណោះ ល្ខោនស្បែកពណ៌ នេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភ ដោយអង្គការយ៉ូណេស្កូ ឆ្នាំ ២០០១៕

ប្រភព

កែប្រែ