វត្តចន្រ្កានតាព្រហ្ម

វត្តចង្រ្កានតាព្រហ្មជាវត្តមួយស្ថិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ វត្តនេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីព្រះមុនីរ៉េត​ ហើយជិតនឹងគល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យ​។

ឯកសារយោងកែប្រែ


តំនភា្ជប់កែប្រែ