វិគីភីឌា:ត្រូវការអំណះអំណាង

xkcd 285 (Wikipedian Protester)
{{Citation needed}} ឫត្រូវការអំណះអំណាង ជាឧបករណ៏ ដែលជួយវិគី បង្ហាញអ្វីជាការពិត។

ត្រូវការអំណះអំណាងមានន័យថា អ្វីដែលលោកអ្នកសរសេរ ប្រហែល ជាអ្វីដែលជាការពិត ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវការបង្ហាញភស្តុតាង​

សំរាប់លោកអ្នកបង្ហាញភស្តុតាងសូមទៅរកពត័មា​ននៅលើសៀវភៅ រឺក៏ការសែតរបស់អ្នកនិពន្ធ​ រឺអ្នកវិទ្យាដែលស្គាល់ប្រធានបទនោះ

នៅពេលលោកអ្នករកឃើញភស្តុតាងត្រូវការប្រើកូដ <ref></ref> នៅគំនិតដែលលោកអ្នកត្រូវការបង្ហាញភស្តុតាង​

កុំភ្លេចដាក់កូដ{{Reflist}}នៅខាងក្រោមអត្ថបទសំរាប់វាបង្ហាញហេតុផលដែលលោកអ្នកសរសេរ

នៅពេលលោកអ្នកបង្ហាញពីហេតុផល៖

  1. ឈ្មោះរបស់អ្នកនិពន្ធ​ អ្នកការសែត អ្នកវិទ្យាឬក៏វិទ្យាស្ថានដែលបង្កើតពត៍មាននោះ
  2. ចំនងជើងអត្តបទ សៀវភៅ
  3. ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព ទីក្រុង កាលបរិច្ឆេទ
  4. ទំព័រដែលមានពត៏មាននោះ
  5. ភ្ជាប់គេហះទំព័របើសិនមាន កាលបរិច្ឆេទដែលលោកអ្នកមើលទំព័រនោះ

ឧទាហរណ៏

<ref>លោកលី​ សំណា​​ង។ ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងកែប។ ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ភ ដុនបូស្កូ ទីក្រុងកែប ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១។ ទំព័រលេខ១២០ [http://donboscokep.org មើលនៅថ្ងៃទី៤ខែទី១២ឆ្នាំ២០១១]</​ref>

កុំភ្លេច នៅវិគីយើងទាំងអស់គ្នាជួយកង្វល់ កូពីរីច (Copyright) សិទ្ទិអ្នកនិពន្ទ យើងមិនប្រើពត៏មាន រូបថត ។ល។របស់សៀវភៅ កាសែត គេហះទំព័រ។ល។ បើសិនមិនមានការអនុញ្ញាតទេ។