វិគីហៅ (wikiHow) wikiHow គឺជាគេហទំព័រវីគីដែលមានមូលដ្ឋានមួយដែលមានការប្រមូលផ្ដុំនៃអត្ថបទដែលបានប្រាប់ប្រជាជនពីរបៀបធ្វើអ្វីមួយ។ តំបន់បណ្តាញប្រើកំណែ 1.12.0 នៃមេឌាវិគី។ តំបន់បណ្តាញពេលនេះមានចំនួនជាង 135.000 របៀប-ទៅក្នុងអត្ថបទ។ បេសកកម្មរបស់ wikiHow គឺដើម្បីបង្កើតការប្រមូលដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៃរបៀបទៅព័ត៌មាន។ នៅខែឧសភាឆ្នាំ 2011 មានចំនួន 36 លាន wikiHow អ្នកអានតែមួយគត់។ នៅខែសីហាឆ្នាំ 2011 ចំនួនអ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះ wikiHow នេះគឺជាង 350.000 ។

wikiHow
WikiHow logo.png
wikiHow Main Page in October 2013
wikiHow Main Page on October 2013
ប្រភេទរបស់គេហទំព័រ
Wiki format How-to Manual
មាននៅក្នុងEnglish, Spanish, Dutch, Portuguese, French, German, Italian, Hebrew, Hindi
ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​លPalo Alto, California
បង្កើត​ឡើង​ដោយJack Herrick and Josh Hannah
អាសយដ្ឋាន URLwikihow.com
ពាណិជ្ជកម្មYes ("hybrid organization")
ការចុះឈ្មោះOptional


Footnotesកែប្រែ

  1. Wikihow.com Site Info. Alexa Internet Retrieved on 2014-02-02

ឯកសារយោងកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ