កោះវ៉ាយធ៍ (Isle of Wight) គឺជាកោះមួយដែលស្ថិតនៅជិតឆ្នេរខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេស។ វាមានចំងាយប្រហែល ៤០ គីឡូម៉ែត្រ (២០ គីឡូម៉ែត្រ) ដោយទំហំ ២០ គីឡូម៉ែត្រ (១៣ ម៉ាយ) ។ មនុស្សប្រហែល ១២០.០០០ នាក់រស់នៅលើកោះនេះ។

A រូបថតផ្កាយរណបរបស់កោះវ៉ាយធ៍

Isle of Wight ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្រុកមួយ។ នេះមានន័យថាវាមានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីរឿងខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះ។ ទីក្រុងស្រុកនៃកោះដែលជាកន្លែងដែលក្រុមប្រឹក្សានេះធ្វើការនោះត្រូវបានគេហៅថា Newport។