សម័យកាលស្រីសន្ធរ

សម័យកាលស្រីសន្ធរ (អង់គ្លេស: Srei Santhor period) គឺជាសម័យកាលក្រោយការដួលនៃអាណាចក្រលង្វែក ដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅចុងស.វទី១៦ ឆ្នាំនៃការប្រកាសរាជសម័យ ១៥៩៦ នៃគ.សករាជ និង បានឆ្លងកាត់រជ្ជកាលស្ដេច ចំនួន៥ និងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងរាជ ព្រះបរមរាជាទី៤ ក្នុងឆ្នាំ ១៦២០ នៃគ.សករាជ ។[១]

សម័យកាលស្រីសន្ធរ

Stupa of Srei Sokunbot built by Chan Reachea
ចំនួនរជ្ជកាល ៥ រជ្ជកាល
ចំនួនស្ដេចគ្រប់គ្រង ​​៥ អង្គ
រាជសម័យ
ចាប់ផ្ដើម គ.សករាជ ១៥៩៦
បញ្ចប់ ​​​គ.សករាជ ១៦២០
រយៈពេលឈរ ២៤ ឆ្នាំ
រាជធានី ស្រីសន្ធរ
ចំនួនប្រជាជន ប្រហែល ៣៥មុឺននាក់
ទីតាំងផ្ទុកទឹក មានចំនួន ៩៥
កំពង់ផែជំនួញ មានចំនួន ៣
  • ជ្រោយពន្លារ
  • អូរកែវ
  • ពាម

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. Bhun Khol (1994) Pravatti vidyā saṃrâp pathamsiksā, Publisher: Griḥsthān Poḥbumb Phsāy Qâpraṃ, Original from University of California, Berkeley p.138