សម្បូរព្រៃគុហ៍

សម្បូរព្រៃគុហ៍ ជារាជធានីដែលមានឈ្មោះដើមថា ឥសានបុរៈ ត្រូវបានកសាងដោយព្រះបាទឥសាន្តវរ្ម័នទី១ (៦១៦-៦៣៥) នៃសម័យអាណាចក្រចេនឡា។ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុហ៍ ឃុំសម្បូរ ស្រុកប្រាសាទសម្បូរ ខេត្តកំពង់ធំ[១]

  1. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ដោយលោក ត្រឹង ងា ភាគ១ និងភាគ២ ឆ្នាំ១៩៧៣ ទំព័រទី៦៨។