សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្ត្រ​កម្ពុជា (អង់គ្លេស: Paññāsāstra University of Cambodia, PUC) គឺជា​សាកលវិទ្យាល័យ​ឯកជន​មួយ​មាន​ទីតាំង​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា។ សាកលវិទ្យាល័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ហើយ​បាន​បើក​នៅ​ឆ្នាំ​២០០០ ដោយ​ផ្ដល់​ការសិក្សា​ផ្អែក​លើ​ភាសា​អង់គ្លេស​នៅ​គ្រប់​មុខវិជ្ជា​ទាំង​អស់។

សាកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្ត្រ​កម្ពុជា
uddorm
ឡាតាំង: Paññāsāstra University of Cambodia
បាវចនាSila Samādhi Paññā (Morality, Concentration, Wisdom)
បង្កើត1997 (opened 2000)
ប្រភេទឯកជន
ទីតាំងភ្នំពេញ, កម្ពុជា
វិបសាយpuc.edu.kh

មហាវិទ្យាល័យ

កែប្រែ
  • ស្ថាបត្យកម្ម និង ការ​រចនា
  • សិល្បៈ អក្សរសាស្ត្រ និង​មនុស្ស​សាស្ត្រ
  • ពាណិជ្ជកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច
  • ច្បាប់​និង​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ
  • អប់រំ
  • គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម
  • សារគមនាគមន៍ និង ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ
  • វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
  • គ្រប់គ្រង​និង​សេដ្ឋកិច្ច

ឯកសារយោង

កែប្រែ